Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / 2016-njy Ýylda Türkmenistanda Lebap Welaýatynyň Farap Etraby Iň Gowy Diýlip Ykrar Edildi
2016-njy Ýylda Türkmenistanda Lebap Welaýatynyň Farap Etraby Iň Gowy Diýlip Ykrar Edildi
2016-njy Ýylda Türkmenistanda Lebap Welaýatynyň Farap Etraby Iň Gowy Diýlip Ykrar Edildi

2016-njy Ýylda Türkmenistanda Lebap Welaýatynyň Farap Etraby Iň Gowy Diýlip Ykrar Edildi

2016-njy ýylda Türkmenistanda durmuş, ykdysady we medeni ulgamlarda hemme görkezijiler boýunça iň ýokary netijeleri gazanan Lebap welaýatynyň Farap etraby iň oňat diýlip ykrar edildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugyna laýyklykda, etrabyň häkimligi ABŞ-nyň 1 million dollary möçberinde pul baýragy bilen sylaglandy. Pul baýragy Türkmenistanyň Altyn asyryny ösdürmegiň döwlet gaznasynyň serişdelerinden bölünip berler.

Welaýatlaryň etraplarynyň hem-de etrap hukukly şäherleriň arasynda nobatdaky bäsleşik yglan edildi – 2017-nji ýylyň netijeleri boýunça iň oňat sebiti döwlet Baştutanymyzyň Buýrugy bilen döredilen ýörite topar kesgitlär.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanda Gresiýa Respublikasynyň Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisi Işläp Başlady

Türkmenistanda Gresiýa Respublikasynyň Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisi Işläp Başlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewa Gresiýa Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir