Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / 2017-nji Ýylda Ýurdumyzyň Ykdysadyýeti Okgunly Ösmegini Dowam Edýär
2017-nji Ýylda Ýurdumyzyň Ykdysadyýeti Okgunly Ösmegini Dowam Edýär
2017-nji Ýylda Ýurdumyzyň Ykdysadyýeti Okgunly Ösmegini Dowam Edýär

2017-nji Ýylda Ýurdumyzyň Ykdysadyýeti Okgunly Ösmegini Dowam Edýär

2017-nji ýylda ýurdumyzyň ykdysadyýeti okgunly ösmegini dowam edýär. Ýylyň başyndan bäri geçen iki aýyň dowamynda jemi içerki önüm 6,2 göterim artdy. Oba hojalygynda ösüş depgini 7,8 göterim, söwdada 16,9 göterim, ulag we aragatnaşyk pudagynda 14,2 göterim, hyzmatlar ulgamynda 10,3 göterim ösüş depgini üpjün edildi.

Umumy bahasy ABŞ-nyň 48 milliard dollaryna deň bolan desgalaryň gurluşygy alnyp barylýar, olaryň köpüsy durmuş maksatly desgalardyr. 17 milliard dollara golaý işleri ýurdumyzyň guluşyk-gurnama edaralary alyp barýarlar, munuň özi geçen ýyldakydan 20 göterim artykdyr diýip, döwlet Baştutanymyz belledi.

Iki aýyň jemleri boýunça bölek-söwda dolanyşygy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 17,1 göterime deň boldy.
Iri we orta kärhanalarda ortaça aýlyk zähmet haky 9,6 göterim ýokarlandy.
Döwlet býujetiniň girdeji bölegi 2,8 milliard manada we çykdajy bölegi 2,7 milliard manada deň boldy.

Önümçilik we durmuş-medeni maksatly desgalaryň gurluşygy alnyp barylýar. Maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna özleşdirilen maýa goýumlarynyň möçberi 3,9 milliard manada deň boldy.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ozal çykyp gidenleriň ornuna Mejlisiň deputatlygyna geçirilen saýlawlara gatnaşdy. Aşgabat şäheriniň …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir