Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Alabaý Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlarynyň Resmi Keşbi
Alabaý Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlarynyň Resmi Keşbi
Alabaý Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlarynyň Resmi Keşbi

Alabaý Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlarynyň Resmi Keşbi

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň resmi keşbi we tumary milli amaly – haşam sungatynyň däp bolan bezeg nyşanlarynyň äheňinde döredildi, emma ol häzirkizaman bezeg görnüşinde täzeçe işlenildi. Hususan-da, Oýunlaryň nyşanlarynda türkmen halysynyň belli nagyşlary, gölleri, milli lybaslaryň keşdeleri öz beýanyny tapdy.

Hemmeleriň eý görýän alabaý iti Oýunlaryň resmi keşbini alamatlandyrar. Dostluga wepaly itleriň bu tohumynyň aýratynlyklary (gulaklary we guýrugy kesilen) milli lybasda ýa-da sport lybasynda şekillendirilendir.

Aziadanyň bezegli keşbinde häzirki döwürde ösüşleriň belentliklerine tarap ynamly gada urýan Türkmenistanyň taryhy, medeniýeti, halkymyzyň däp-dessurlary jemlendi. Bu ýerde Beýik Ýüpek ýoly boýunça türkmen sährasyndan geçip barýan söwda kerwenini, ak öýleriň, gadymy milli binagärlik ýadygärliklerini, häzirkizaman binalaryň şekillerini, pälwanlaryň, eli dutarly bagşylaryň, alabaýyň we ahalteke bedewiniň şekillerini görmek bolýar. Birnäçe bezeg bölümlerinde türkmen gawunlary, halylar we zergärçilik eserleri görünýär.

Oýunlaryň resmi keşbiniň reňkleri öz görnüşi boýunça tumary ýatladýar. Onuň reňkleri, gurluşynyň sazlaşygy şekilde geçmişden geljege bolan ösüşi alamatlandyrýar. Laçynyň açylan ganatlarynda güýç-kuwwat janlanýar. Ol keşbiň tutuş şekilinde duýulýar.

Meňzeş Täzelikler

Ýaşajyk Türkmen Konkiçisi Grazda Bütindünýä Gyşky Ýörite Olimpiýa Oýunlarynda Altyn Medala Mynasyp Boldy

Ýaşajyk Türkmen Konkiçisi Grazda Bütindünýä Gyşky Ýörite Olimpiýa Oýunlarynda Altyn Medala Mynasyp Boldy

Awstriýanyň Graz şäherinde geçirilen Bütindünýä gyşky ýörite olimpiýa oýunlarynda 100-den gowrak ýurtdan 2700-e golaý türgenler …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir