Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Aşgabat Şäheriniň Ruhubelentlik Gurşawy Wideo

Aşgabat Şäheriniň Ruhubelentlik Gurşawy Wideo

Türkmenistanyň taryhyna girjek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň badalga almagy üçin ähli zat taýýar: sazlanan ulgamlar we meýletinçiler öz orunlarynda işini başlamaga taýyn.

Haýran galdyryjy Olimpiýa şäherjiginiň dünýä ülňülerine laýyk gelýän we soňky tehnologiýa enjamlary bilen üpjün edilen ajaýyp desgalary we infrastrukturasy ýatdan çykmajak sport çäresiniň binýady bolar.

“Ilkinji ýyldyzlar” ady bilen tanalýan meýletinçiler Oýunlaryň ýüzi bolar, şeýle-de olar Aşgabat 2017-niň üstünlikli geçmeginde uly orny eýelär we öz halkyny buýsandyrar.

Indi bolsa çykyş etmek nobaty türgenlere berilýär we olaryň hemmeleri galkyndyrmagyna garaşylýar. Oýunlar döwri gelip ýetdi.

Meňzeş Täzelikler

7 Tepe 7 Kıta Mini Dünya Kupası

“7 Tepe 7 Kıta Mini Dünya Kupası” Futbol bäsleşigi

Stambul Uniwersiteti halkara talyplar üçin “7 Tepe 7 Kıta Mini Dünya Kupası” Futbol bäsleşigi geçirer. Bu bäsleşik Stambuldaky Uniwersitetleriň …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir