Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Aşgabatda, “Parahat-7” Ýaşaýyş Toplumynda Köpgatly Ýaşaýyş Jaýlarynyň 10-sy Açylyp Ulanmaga Berildi
Aşgabatda, “Parahat-7” Ýaşaýyş Toplumynda Köpgatly Ýaşaýyş Jaýlarynyň 10-sy Açylyp Ulanmaga Berildi
Aşgabatda, “Parahat-7” Ýaşaýyş Toplumynda Köpgatly Ýaşaýyş Jaýlarynyň 10-sy Açylyp Ulanmaga Berildi

Aşgabatda, “Parahat-7” Ýaşaýyş Toplumynda Köpgatly Ýaşaýyş Jaýlarynyň 10-sy Açylyp Ulanmaga Berildi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabadyň günorta-gündogarsyndaky Parahat-7 ýaşaýyş toplumynda köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň10-sy – 3 sany 54 öýli, 7 sany 36 öýli jaýlar ulanmaga tabşyryldy.

Şäheriň «Парахат-7» iri ýaşaýyş toplumy birnäçe “bölümleri” – «Парахат-7/1», «Парахат-7/2», «Парахат-7/3» ýaşaýyş jaýlaryny özünde jemleýär. Birnäçe ýylyň içinde «Парахат-7/1», «Парахат-7/2» kiçi etrapçalarda dokuz gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 48-si bina edildi, zerir bolan düzümler döredildi – söwda merkezleri, çagalar baglary, Saglyk öýleri, medeni-köpçülikleýin çäreler üçin meýdançalar, çagalaryň oýun we sport meýdançalary, köpgatly duralgalar we beýleki dasgalar guruldy.

«Парахат-7/3» kiçi etrapçasynda häzirki wagtda iki müňe golaý öýleri özünde jemleýän binalaryň 27-si gurulýar. Bu ýerde 600 orunlyk mekdebiň, 160 orunlyk çagalar bagynyň, metjidiň, iki sany söwda merkeziniň we awtoduralganyň gurulmagy göz öňünde tutulýar. Bu kiçi etrapçada eýýäm 108 öýli iki sany hem-de 36 öýli bir ýaşaýyş jaýlary guruldy we maşgalalar göçüp geldiler.

“Parahat-7”-de ýaşaýyş jaý gurluşygynyň üçünji tapgyrynda jaýlar bitewi ýerine ýetirilişinde diwarlaryň bloklar arkaly dikeldilmegi bilen bina ediler. Burçlaýyn görnüşdäki toplumlaryň öýleriniň 54-sinde iki otagly öýleriň meýdany 94 inedördül metre, üç otagly öýleriň meýdany 123 inedördül metre, dört otagly öýleriňki bolsa 144 inedördül metre deň bolar.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanda Gresiýa Respublikasynyň Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisi Işläp Başlady

Türkmenistanda Gresiýa Respublikasynyň Adatdan Daşary we Doly Ygtyýarly Ilçisi Işläp Başlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň Mejlisiniň Başlygy A.Nurberdiýewa Gresiýa Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir