Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Aziada-2017-ä Taýýarlyk Görmegiň Çäkerinde Türkmenistanyň Ýygyndy Topary Belarusda Sport Tanslary Boýunça Türgenleşikleri Geçdi
Aziada-2017-ä Taýýarlyk Görmegiň Çäkerinde Türkmenistanyň Ýygyndy Topary Belarusda Sport Tanslary Boýunça Türgenleşikleri Geçdi
Aziada-2017-ä Taýýarlyk Görmegiň Çäkerinde Türkmenistanyň Ýygyndy Topary Belarusda Sport Tanslary Boýunça Türgenleşikleri Geçdi

Aziada-2017-ä Taýýarlyk Görmegiň Çäkerinde Türkmenistanyň Ýygyndy Topary Belarusda Sport Tanslary Boýunça Türgenleşikleri Geçdi

Aziada-2017-ä taýýarlyk görmegiň çäkerinde Türkmenistanyň ýygyndy topary Belarusda sport tanslary boýunça türgenleşikleri geçdi.

Belarus Respublikasynda Mogilýew şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşyklaryny tamamlaýarlar. Bu ýerde 26-njy fewralda sport tanslary boýunça geçirilen ýaryşlarda ildeşlerimiz Aleksandr Sisekin bilen Waleriýa Nepomnýaşaýa kümüş medala mynasyp boldular.

Belarussiýanyň tans boýunça belli tälimçileriniň biri, halkara derejeli sport ussady I.Kuleşowyň ýolbaşçylygyda biziň toparymyz ýygnanyklary geçdiler. Ol “Türgenler ähli aýdylanlara anyk düşünip, tutanýerli türgenleşikleri geçip ýokary netijeleri gazandylar” diýip aýtdy.

Okuw türgenleşiklerine ýrdumyzyň zehinli tansçylary gatnaşdylar. Sport tanslary boýunça Türkmenistanyň federasiýasynyň başlygy F.Aýwazowa we tälimçi A.Begliýewa ýygnanyşyklarda türgenlerimize ýolbaçylyk eýärler. Tansçylar tans etmegiň sambo, ça-ça-ça ýaly inçe tilsimlerini ele aldylar. Ýakyn wagtad ýurdumyzyň ýygyndy topary Gazagystanyň Alma-Aty şäherinde okuw turgenleşiklerini geçmegi meýilleşdirýärler.

Meňzeş Täzelikler

Awazada Ulag we Logistika Boýunça Halkara Maslahaty Geçirler

Awazada Ulag we Logistika Boýunça Halkara Maslahaty Geçirler

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ulag we logistika boýunça halkara maslahaty geçirler. Ýurdumyzda ulag ulgamynyň ösüşi …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir