Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / BMG-niň Baş Sekretary Döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyna Agza Bolmagynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Gutlady
BMG-niň Baş Sekretary Döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyna Agza Bolmagynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Gutlady
BMG-niň Baş Sekretary Döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyna Agza Bolmagynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Gutlady

BMG-niň Baş Sekretary Döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyna Agza Bolmagynyň 25 Ýyllygy Mynasybetli Gutlady

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz,

Siziň ýurduňyzyň Birleşen Milletler Guramasyna agza bolmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Size we Türkmenistanyň halkyna gutlaglarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin.

Men Birleşen Milletler Guramasynyň we Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyga, şol sanda Siziň ýurduňyzyň BMG-niň öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Merkezi Aziýa üçin sebit merkezini goldaýandygyna, BMG-niň ýurt topary bilen ysnyşykly gatnaşyklara, şeýle hem Türkmenistanyň ulag, energetika we sebit howpsuzlygy ulgamlaryndaky ählumumy başlangyçlaryna ýokary baha berýärin.

Parahatçylyk we ösüş meselelerinde hyzmatdaş hökmünde Türkmenistana bil baglaýaryn, şeýle hem Türkmenistanyň, Merkezi Aziýanyň we dünýäniň halklarynyň bähbidine bilelikdäki tagallalar bilen ysnyşykly hyzmatdaşlygymyzy mundan beýläk-de ösdürip biljekdigimize umyt edýärin.

Birleşen Milletler Guramasynyň, öňküsi ýaly, Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga, hususan-da, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ösüş ulgamyndaky gün tertibini durmuşa geçirmek boýunça hyzmatdaşlyga ygrarlydygyna Sizi ynandyrýaryn.

Siziň Alyhezretiňiz, Size çuňňur hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin.

Antonio Guterreş,
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ozal çykyp gidenleriň ornuna Mejlisiň deputatlygyna geçirilen saýlawlara gatnaşdy. Aşgabat şäheriniň …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir