Baş Sahypa / GÜNÜŇ WAKALARY

GÜNÜŇ WAKALARY

Türkmenistanyň Gündelik we Günlük Wakalary Habar Saýtymyzda

Türkmenistanyň Prezidenti Bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň Arasynda Telefon Arkaly Söhbetdeşlik

Türkmenistanyň Prezidenti Bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň Arasynda Telefon Arkaly Söhbetdeşlik

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşler biri-biri bilen mähirli salamlaşyp, özara hormat, netijeli we strategik hyzmatdaşlyk esasynda guralýan türkmen-russiýa gatnaşyklarynyň üýtgewsiz dostlukly häsiýetini kanagatlanma bilen bellediler. Döwlet Baştutanymyz pursatdan peýdalanyp, russiýaly kärdeşini düýn bellän doglan güni bilen gutlady hem-de berk …

Dowamy »

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra Güni Mynasybetli Çärelere Gatnaşdy

Türkmenistanda ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolanlary hem-de 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesinde şehit bolanlary ýatlap, Hatyra güni bellenilýär. Şu gussaly sene mynasybetli, ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Döwlet baýdaklary aşak düşürildi, hemme ýerlerde aýat-töwir okalýar, sadakalar berilýär. Hatyra gününde “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna gül goýmak çäresine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. …Wagt …

Dowamy »

Aşgabatda BMG-niň Global Kontrterroristik Strategiýasyny Amala Aşyrmak Boýunça Ýokary Derejeli Mejlisi Geçirildi

Aşgabatda BMG-niň Global Kontrterroristik Strategiýasyny Amala Aşyrmak Boýunça Ýokary Derejeli Mejlisi Geçirildi

AŞGABATDA BMG-NIŇ GLOBAL KONTRTERRORISTIK STRATEGIÝASYNY AMALA AŞYRMAK BOÝUNÇA ÝOKARY DEREJELI MEJLISI GEÇIRILDI 2018-nji ýylyň 30-njy aprelinde Aşgabatda «Merkezi Aziýada BMG-niň Global Kontrterroristik strategiýasynyň toplumlaýyn durmuşa geçirilmegine tarap» atly Merkezi Aziýa döwletleriniň bilelikdäki iş meýilnamasynyň amala aşyrylşy boýunça ýokary derejeli mejlisi, şeýle hem Merkezi Aziýa üçin Bilelikdäki hereketleriň meýilnamasyny goldamakda bilelikdäki …

Dowamy »

“7 Tepe 7 Kıta Mini Dünya Kupası” Futbol bäsleşigi

7 Tepe 7 Kıta Mini Dünya Kupası

Stambul Uniwersiteti halkara talyplar üçin “7 Tepe 7 Kıta Mini Dünya Kupası” Futbol bäsleşigi geçirer. Bu bäsleşik Stambuldaky Uniwersitetleriň arasynda gurnalar. Bu futbol bäsleşigine Türkmenistanly talyplar öz futbol topary bilen gatnaşyp bilerler. gatnaşmak isleýän futbol toparlary aşakdaky anketany doldyryp 2018-nji ýylyň aprel aýynyň 27-sine çenli e-poçta ibermeli. e-poçta:  sporbirligi@istanbul.edu.tr Habarlaşmak üçin: Şeref Aslan 0530 820 …

Dowamy »

Bildiriş

bildiriş

Türkmenistan Döwletimizde däp bolşy ýaly her ýylyñ 5-nji apreli  5-nji maýy aralygynda “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport we sagdyn-durmuş medeni çäreleriň bir aýlygy mynasybetli, Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş konsullygy  tarapyndan Stambul şäherinde ýerleşen ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyp ýaşlarymyzyň arasynda sportyñ futbol görnüşi boýunça bäsleşik guralýandygyny habar berýäris. …

Dowamy »

NEVRUZ BAYRAMI İSTANBULDA KUTLANCAK (21 MART 2018 ÇARŞAMBA)

NEVRUZ BAYRAMI İSTANBULDA KUTLANCAK (21 MART 2018 ÇARŞAMBA)

NEVRUZ BAYRAMI İSTANBULDA  KUTLANCAK (21 MART 2018 ÇARŞAMBA) TOPKAPI KÜLTÜR PARKI – TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ  (TOPKAPI METROBÜS DURAĞINA YÜRÜME 5 DAKİKA)   PROGRAM SAAT PROGRAM 09:45 İBB MEHTER TAKIMI GÖSTERİSİ 10:10 SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI 10:15 İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ DR. ÇOŞKUN YILMAZIN NEVRUZ BAYRAMI AÇILIŞ KONUŞMASI …

Dowamy »

TÜRKMENISTANYŇ TÜRKIÝE RESPUBLIKASYNDAKY RAÝATLARYNYŇ DYKGATYNA!!!

TÜRKMENISTANYŇ TÜRKIÝE RESPUBLIKASYNDAKY RAÝATLARYNYŇ DYKGATYNA!!!

Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş Konsullygy (Stambul ş.) 2018-nji ýylyň 25-nji martynda sagat 07:00-19:00 aralygynda Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş Konsullygynyň (adresi: Gazi Evrenos Cad. Baharistan Sok. №13, Yeşilköy/İSTANBUL) we Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasynyň (adresi: Koza Sokak No.28 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA) binalarynda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlarynyň geçirilýändigi barada habar berýär. Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky …

Dowamy »

Türkmenistan’da 2018 Yılı “Türkmenistan – Büyük İpek Yolu’nun Kalbi” Yılı Olarak Kutlanıyor

Türkmenistan'da 2018 Yılı "Türkmenistan – Büyük İpek Yolu’nun Kalbi" Yılı Olarak Kutlanıyor

Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguly Berdimuhamedov’un girişimiyle 2018 yılı ülkede, “Türkmenistan – Büyük İpek Yolu’nun kalbi” yılı olarak adlandırıldı. Bu daha önce Türkmenistan’ın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen birçok etkinlik ve basın bildirimleriyle Türkiye’nin kamu, sivil toplum ve iş dünyası temsilcilerine bildirilmişti. Bu şiar, derin sembolik anlam taşımaktadır. Yüzyıllarca “yedi …

Dowamy »

2018 Yılı Türkmenistan’da «Türkmenistan Büyük İpek Yolu’nun Kalbi» Yılı Olarak İlan Edildi

2018 Yılı Türkmenistan’da «Türkmenistan Büyük İpek Yolu’nun Kalbi» Yılı Olarak İlan Edildi

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Sn. İşankuli AMANLIYEV ev sahipliğinde «Türkmenistan Büyük İpek Yolu’nun Kalbi»adlı toplantı 19 Ocak 2018 tarihinde 10.30-11.30 saatleri arasında Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya davetli millet vekilleri, dernek başkanları, akademisyenler ve basın mensupları katıldı. Söz konusu toplantıya Atavatan Türkmenistan Dergisi de katıldı. Toplantı sonrasında …

Dowamy »

Hytaýdan Eýrana Täze Ugur Boýunça Nobatdaky Ýük Otlusy Goýberildi

Hytaýdan Eýrana Täze Ugur Boýunça Nobatdaky Ýük Otlusy Goýberildi

2017-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Hytaý Halk Respublikasynyň Hunan welaýatynyň dolandyryş merkezi Çanşa şäherinden Gazagystanyň we Türkmenistanyň üsti bilen Tährana çenli nobatdaky synag ýük otlusynyň goýberilişi boldy. Bu ýük otlusynyň ugry Hytaý demir ýol torunyň ulgamlarynyň, hususan-da Horgos serhetýaka geçelgesiniň, Altyn koý-Bolaşak (Gazagystan) demir ýollarynyň ugry, Türkmenistanyň Serhetýaka, Akýaýla demir ýol …

Dowamy »