Baş Sahypa / GÜNÜŇ WAKALARY / Dünýäniň Nebit Bazarynda Dört Ýyldan Ýetmezçilik Döräp Biler
Dünýäniň nebit bazarynda dört ýyldan ýetmezçilik döräp biler, diýip dünýäniň iri nebitgaz kompaniýasy BP –niň BP Russiýa rus bölüminiň wise-prezidenti Wladimir Drebensow РИА Новости agentligine beýan edýär.

Dünýäniň Nebit Bazarynda Dört Ýyldan Ýetmezçilik Döräp Biler

Dünýäniň nebit bazarynda dört ýyldan ýetmezçilik döräp biler, diýip dünýäniň iri nebitgaz kompaniýasy BP – niň BP Russiýa rus bölüminiň wise-prezidenti Wladimir Drebensow РИА Новости agentligine beýan edýär.

« Dünýäniň nebit bazarynda dört ýyldan ýetmezçilik döräp biler. Maýa goýum kompaniýalarynyň meýilnamalaryny çäklendirmegi sebäpli 2014-2016-njy ýyllarda näçe maýa goýumlaryň durmuşa geçirilmelidigini bilýäris. Bular soňa goýlan taslamalardy. Bu taslamalaryň azyndan bäş ýyl üçindigini göz öňünde tutsak, onda 2015-nji ýylda durmuşa geçirilmedik maýalar 2020-nji ýylda täsirini berer» – diýip Drebensow aýtdy.

Şonda aradan aýrylan, dünýä bazaryna çykarylmaly ýöne maýa goýumlarynyň çäklendirilmegi sebäpli çykmadyk nebitiň möçberiniň ABŞ-da önümçiligi artdyrmak bilen öwezini dolup bilmez, şol wagt hem defisit (ýetmezçilik) emele geler» diýip ol aýtdy.

Meňzeş Täzelikler

Belli Paleontolog Aman Nigarowyň „Türkmenistanyň Gadymy Pilleeri“ Atly Kitaby Çapdan Çykdy

Belli Paleontolog Aman Nigarowyň „Türkmenistanyň Gadymy Pilleeri“ Atly Kitaby Çapdan Çykdy

Türkmenistanyň Döwlet medeni merkeziniň Döwlet muzeýinde Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe bagyşlanan çäre geçirildi. Oňa …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir