Türkmenistandaky etraplar we şäherler.

Türkmenistandaky etraplar we şäherler.

Türkmenistanda 57 etrap, 25 şäher bar. Aşgabatda 1 şäher, 5 etrap, Ahalda 9 etrap, 5 şäher, Balkanda 6 etrap, 7 şäher, Daşoguzda 9 etrap, 2 şäher, Lebapda 14 etrap, 4 şäher, Maryda 12 etrap, 5 şäher bar.


20 Mart 2012 21:18
font ölçägi kiçälsin ulalsyn


Aşgabat şäheri:    
Etraplar: 1)Arçabil etraby  2)Azatlyk etraby  3)Çandybil etraby   4)Köpetdag etraby  5)S. A. Nyýazow adyndaky etrap
Şäherler:  Aşgaba, Büzmeyin

Ahal welaýaty:  
Etraplar: 1)Altyn-Asyr etraby  2)Ak-Bugdaý etraby  3)Babadaýhan etraby 4)Baharly etraby 5)Gökdepe etraby  6)Kaka etraby  7)Ruhabat etraby  8)Sarahs etraby  9)Tejen etraby
Şäherler: Änew şäheri

Balkan welaýaty:    
Etraplar: 1)Bereket Etraby  2)Esenguly Etraby  3) Etrek Etraby  4) Magtymguly Etraby  5)Serdar Etraby  6)Türkmenbaşy Etraby
Şäherler: 1)Balkanabat şäheri  2) Bereket Şäheri  3) Garabogaz Şäheri  4)Gumdag Şäheri  5)Hazar Şäheri  6)Serdar Şäheri  7)Türkmenbaşy Şäheri

Daşoguz welaýaty:    
Etraplar:1)Akdepe etraby  2)Boldumsaz etraby  3)Görogly etraby  4)Gubadag etraby  5)Gurbansoltan Eje ad. etrap  6)Köneürgenç etraby  7)Ruhybelent etraby  8)S.A. Nyýazow etraby  9)Türkmenbaşy etraby
Şäherler: 1)Daşoguz  2)Köneürgenç

Lebap welaýaty:    
Etraplar: 1)Atamyrat etraby  2)Beýik Türkmenbaşy etraby   3)Birata etraby  4)Farap etraby  5)Galkynyş etraby  6)Garabekewül etraby 7) Garaşsyzlyk etraby  8)Halaç etraby  9)Hojambaz etraby 10)Köýtendag etraby  11)Sakar etraby  12)Saýat etraby 13)Serdarabat etraby 14)Seýdi etraby
Şäherler: 1)Atamyrat  2)Magdanly   3)Seýdi   4)Türkmenabat 

Mary welaýaty:   
Etraplar: 1)Altyn sähra etraby  2)Baýramaly etraby  3)Garagum etraby  4)Mary etraby  5)Murgap etraby  6)Oguzhan etraby  7)Sakarçäge etraby  8)Serhetabat etraby  9)Tagtabazar etraby  10)Türkmengala etraby  11)Wekilbazar etraby  12)Ýolöten etraby
Şäherler: Mary

referans:www.wikipedia.org

Teswir yazTeswir yaz


Teswirler (4)
 • ezız / 12 Temmuz 2015 00:06

  hemrayew

  oguzhan etrap velayat merkezı bolsa has gowy bolardy
 • PERMAN ARTYKOW / 16 Şubat 2013 21:48

  Yoloten etraby barada

  Geljekde Yoloten etrabyndaky zawodlar gurulyp gutarsa Yoloten etraby welayat merkezi bolarmyka?
 • PERMAN ARTYKOW / 16 Şubat 2013 21:47

  Yoloten etraby barada

  Geljekde Yoloten etrabyndaky zawodlar gurulyp gutarsa Yoloten etraby welayat merkezi bolarmyka?
 • Kerimow begenc / 10 Ocak 2013 02:00

  Atamyrat shaheri hakynda

  Atamyrat shaherinin ilat sany kopelse welayat bolarmyka?
  Atamyrat shaheri ilat sany boyunca welayat merkezlerinden son 1ji yerde duryan eken.

SOSIAL ARAGATNAŞYK ULGAMLARYMYZA GOŞULYŇ !!!

Türkmenistanyň Howa Maglumaty

Aşgabat
+39… +41°
Türkmenbaşy
+37… +39°
Balkanabat
+40… +42°
Mary
+39… +41°
Türkmenabat
+38… +40°
Daşoguz
+38… +40°

İn köp okalanlar