Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Halkara Zenanlar Güni Mynasybetli “Ene mähri” Atlary Dakyldy we Pul Sylaglary Gowşurylar
Halkara Zenanlar Güni Mynasybetli “Ene mähri” Atlary Dakyldy we Pul Sylaglary Gowşurylar
Halkara Zenanlar Güni Mynasybetli “Ene mähri” Atlary Dakyldy we Pul Sylaglary Gowşurylar

Halkara Zenanlar Güni Mynasybetli “Ene mähri” Atlary Dakyldy we Pul Sylaglary Gowşurylar

Hormatly Prezidetimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geçiren Hokümet maslahatynda Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň “Ene mähri” diýen hormatly adyny dakmak hakynda Permana we ýurdumyzyň aýal-gyzlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan pul sylaglaryny gowşurmak hakynda Buýruga gol çekdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan we tabşyrmagy boýunça hormatly ada mynasyp bolan zenanlara “Ene mähri” nyşanyny 7-nji martda jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Mejlisiň başlygy A. Nurberdiýewa dabaraly ýagdaýda gowşurar. Milli Liderimiz şeýle hem aýratyn mätäçlik çekýän köp çagaly maşgalalara şol gün täze jaýlaryň açaryny gowşurmagy tabşyrdy.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ozal çykyp gidenleriň ornuna Mejlisiň deputatlygyna geçirilen saýlawlara gatnaşdy. Aşgabat şäheriniň …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir