Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Jiu-Jitsu Boýunça Aziýanyň Çempionaty Geçiriler
Jiu-Jitsu Boýunça Aziýanyň Çempionaty Geçiriler
Jiu-Jitsu Boýunça Aziýanyň Çempionaty Geçiriler

Jiu-Jitsu Boýunça Aziýanyň Çempionaty Geçiriler

Ýene iki günden Olimpiýa şäherjiginiň söweş sungatlary sport toplumynda iri halkara ýaryşy 8-12-nji dekabr aralygynda jiu-jitsu boýunça Aziýanyň çempionaty geçiriler. Sportuň bu görnüşi Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň maksatnamasyna girýär. Şonuň üçin hem bu ýaryş türkmen türgenlerine taýýarlygyň ýene bir tapgyry hökmünde hyzmat eder, şeýle hem bu ýaryşda milli ýygyndymyzyň deslapky düzümi kesgitlener.

Meňzeş Täzelikler

MasterCard we Visa Kartlary – Talyplar Üçin

MasterCard we Visa Kartlary – Talyplar Üçin

Siziň oglyňyz ýa-da gyzyňyz daşary ýurtda okaýarmy? Siz olar barada binjalyk bolýarsyňyzmy? Siz olara pul …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir