Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Nebit we Pagta Önümleri Eksport Birža Geleşikleriniň Söwdalarynda Esasy Orun Eýeledi
Nebit we Pagta Önümleri Eksport Birža Geleşikleriniň Söwdalarynda Esasy Orun Eýeledi
Nebit we Pagta Önümleri Eksport Birža Geleşikleriniň Söwdalarynda Esasy Orun Eýeledi

Nebit we Pagta Önümleri Eksport Birža Geleşikleriniň Söwdalarynda Esasy Orun Eýeledi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden, Gonkongdan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, dizel ýangyjyny, az kükürtli ýangyç mazuty, arassalanmadyk gaty parafini satyn aldylar. Beýik Britanyýadan we Owganystandan gelen işewürler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen göni arassalaýyşdan geçirilen benzini we dizel ýangyjyny satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna azyklyk bugdaý, dürli görnüşli boýalan tüýjümek önümler, mata we nah ýüplük, pagta-süýümi ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, Türkiýe, Owganystan, Belarus, Ukraina. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 47 million 937 müň dollaryndan gowrak boldy.

Içerki bazar üçin ýerli telekeçiler jemi 6 million 72 müň manatlyk polipropileni, nebit ýol bitumyny (TNGIZ) we azyklyk bugdaý satyn aldylar.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ozal çykyp gidenleriň ornuna Mejlisiň deputatlygyna geçirilen saýlawlara gatnaşdy. Aşgabat şäheriniň …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir