Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Paýtagtymyzda Her Biri 240 Orunlyk Köp Gatly Awtoduralgalaryň 3-si Ulanmaga Berildi
Paýtagtymyzda Her Biri 240 Orunlyk Köp Gatly Awtoduralgalaryň 3-si Ulanmaga Berildi
Paýtagtymyzda Her Biri 240 Orunlyk Köp Gatly Awtoduralgalaryň 3-si Ulanmaga Berildi

Paýtagtymyzda Her Biri 240 Orunlyk Köp Gatly Awtoduralgalaryň 3-si Ulanmaga Berildi

Ýurdumyzyň “Medet-Emir” hem-de “Galaly göz” hojalyk jemgyýetleri tarapyndan gurlan awtoduralgalar sany barha artýan hususy ýeňil awtoulaglaryň oňaýly goýulmagyna ýardam etmelidir.

Täze awtoduralgalar halkara ülňülerine hem-de özüniň wezipesi we üpjünçiligi babatda iň döwrebap ölçeglere laýyk gelýär. Duralgalar awtomatlaşdyrylan dolandyryş ulgamy bilen üpjün edildi. Olaryň girelgesinde ýörite elektromagnit enjamy, çykalgasynda bolsa detektor enjamy ornaşdyryldy. Bu ýerde her bir awtoulag üçin ýörite ýer göz öňünde tutulypdyr, awtoulaglaryň bökdençsiz girmegi hem-de çykmagy üçin bolsa hatarlaryň arasynda giň ýollar, ýokaryk galmak we düşmek üçin estakadalar bar. Köp gatly awtoduralgalar ýangyn söndüriji ulgam bilen enjamlaşdyryldy, olara ýanaşyk ýerler bolsa abadanlaşdyryldy we bagy-bossanlyga öwrüldi.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna 2017-nji Ýylda Başlyklyk Etmegine Bagyşlanan Brifing

Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna 2017-nji Ýylda Başlyklyk Etmegine Bagyşlanan Brifing

2017-nji ýylyň 29-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna 2017-nji ýylda başlyklyk …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir