Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Söweş Sportunyň Janköýerleri Üçin Kikboksing Çykyşlary

Söweş Sportunyň Janköýerleri Üçin Kikboksing Çykyşlary

Söweş sportunyň janköýerleri üçin täsirli tomaşa boljak kikboksing boýunça ýaryşlar 23-26-njy sentýabr aralygynda Taýboks we kikboksing arenasynda geçiriler. Kikboksing başa-baş söweş sungatyna degişli sport görnüşi bolup, onda türgenler ýörite elliklerini geýip, ýalaňaç aýaklary bilen depmek usullaryny ulanýarlar. Dört günläp dowam etjek ýaryşyň netijesinde 15 sany altyn medal gowşurylar. Ýaryş kikboksingiň dört görnüşi boýunça geçiriler: ful-kontakt, lou-kik, kik-laýt we poýnt-faýting.

Meňzeş Täzelikler

7 Tepe 7 Kıta Mini Dünya Kupası

“7 Tepe 7 Kıta Mini Dünya Kupası” Futbol bäsleşigi

Stambul Uniwersiteti halkara talyplar üçin “7 Tepe 7 Kıta Mini Dünya Kupası” Futbol bäsleşigi geçirer. Bu bäsleşik Stambuldaky Uniwersitetleriň …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir