Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Täze Köpri Söwda Aragatnaşyklarynyň Pugtalanmagyna Ýardam Berer
Täze Köpri Söwda Aragatnaşyklarynyň Pugtalanmagyna Ýardam Berer
Täze Köpri Söwda Aragatnaşyklarynyň Pugtalanmagyna Ýardam Berer

Täze Köpri Söwda Aragatnaşyklarynyň Pugtalanmagyna Ýardam Berer

Täze köpri goňşy döwletleriň arasyndaky söwda aragatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna, ýük we ýolagçy gatnawlarynyň üznüksiz amala aşyrylmagyna ýardam eder.

Ikitaraplaýyn awtomobil köprüsini ýörite demir-beton gurnamalardan gurmak maksat edinilýär. Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti gurluşyk üçin taslama resminamalaryny tiz işläp taýýarlamagyň zerurdygyny nygtady.

Türkmenistanda häzirki zaman ulag düzümi kemala getirilýär, ýurdumyz logistika merkezlerini hem-de halkara üstaşyr geçelgelerini doretmek baradaky başlangyçlar bilen çykyş edýär.

Meňzeş Täzelikler

MasterCard we Visa Kartlary – Talyplar Üçin

MasterCard we Visa Kartlary – Talyplar Üçin

Siziň oglyňyz ýa-da gyzyňyz daşary ýurtda okaýarmy? Siz olar barada binjalyk bolýarsyňyzmy? Siz olara pul …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir