Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi Bilen Duşuşyk
Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi Bilen Duşuşyk
Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi Bilen Duşuşyk

Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi Bilen Duşuşyk

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Mustafa Kapuju Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli iberen gutlag hatyny Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa ýetirmek üçin gowşurdy.

Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulan senesinden bäri geçen 25 ýylyň içinde syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ugurlarynda iki ýurduň arasynda gazanylan beýik ösüşler barada pikir alyşyp, mundan beýläk hem Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasynda bu köpugurly ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösdüriljekdigini belläp geçdiler.

Bilşimiz ýaly, Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 29-njy fewralynda ýola goýuldy.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanda Mejlisiň Deputatlarynyň, Halk Maslahatlarynyň Hem-de Geňeşleriň Çykyp Giden Agzalarynyň Ýerine Saýlawlar Geçirildi

Türkmenistanda Mejlisiň Deputatlarynyň, Halk Maslahatlarynyň Hem-de Geňeşleriň Çykyp Giden Agzalarynyň Ýerine Saýlawlar Geçirildi

Ýurdumyzda Mejlisiň çykyp giden deputatlarynyň ýerine aýry-aýry saýlaw okruglary boýunça, şeýle hem halk maslahatlarynyň agzalarynyň, …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir