Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmen Kikboksçylary Helsinkidäki Ýaryşda 11 Medal Gazandylar
Türkmen Kikboksçylary Helsinkidäki Ýaryşda 11 Medal Gazandylar
Türkmen Kikboksçylary Helsinkidäki Ýaryşda 11 Medal Gazandylar

Türkmen Kikboksçylary Helsinkidäki Ýaryşda 11 Medal Gazandylar

Halkara derejesindäki iri ýaryşlarda kikboksingiň türkmen ussatlary nobatdaky uly üstünligi gazandylar. Bu gezek olar Helsinki şäherinde (Finlýandiýa) geçen ýaryşda tapawutlanyp, 11 medal gazandylar. Şolaryň ýedisi altyn, biri kümüş we üçüsi bürünç medallardyr.

Milli Sport we syýahatçylyk institutynyň talyplary –Çarygylyç Tagangylyjow (60 kilograma çenli agram derejesi), Muhammet Altybaýew (63,5 kilograma çenli), Şöhrat Hallyýew (67 kilograma çenli) we Şöhrat Ýagmyrow (75 kilograma çenli) altyn medallaryň dördüsine mynasyp boldular. Döwlet edaralarynyň işgärleri bolan Goçmyrat Jumanyýazow (71 kilograma çenli) we Azamat Jumakulyýew (81 kilograma çenli) Türkmenistanyň sportda gazananlarynyň üstüne altyn medallaryň ikisini goşdular. Birinji ornuň ýene-de birini bolsa Türkmenbaşy şäheriniň (Balkan welaýaty) sport mekdebiniňm tälimçisi Azat Annaýew (91 kilograma çenli) eýeledi.

Kikboksing federasiýasynyň wekili Şöhrat Pirimanow (86 kilograma çenli) hormat münberiniň ikinji basgançagyna çykdy. Bürünç medallary Türkmenabadyň (Lebap welaýaty) sport mekdebiniň tälimçisi Nariman Aýdogdyýew (60 kilograma çenli), Sport we syýahatçylyk institutynyň talyby Merdan Mämmedow (67 kilograma çenli) we Seýitmuhammet Çaryýew (75 kilograma çenli) gazandylar.

Kikboksçylarymyzy ýaryşlara Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi hem-de Milli ýygyndy toparynyň baş halypasy Aleksandr Snagowskiý taýýarlady. Indi onuň şäher sport komitetiniň Aşgabat toplumlaýyn sport mekdebiniň düzümine girýän türgenleri ýene-de bir iri halkara ýaryşyna güýçli taýýarlanmaly bolar. Ol ýaryşy aprel aýynda paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjiginiň binýadynda geçirmek maksat edinilýär.

Bu ýaryşlar diňe bir türgenlerimizi gözden geçirmäge mümkinçilik bermän, eýsem täze sport meýdançalaryny synagdan geçirer. Şol meýdançalarda, mälim bolşy ýaly, şu ýylyň sentýabrynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary geçiriler. Kikboks boýunça Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň gutarnykly düzümi aprelde Aşgabatda geçiriljek ýaryşlaryň netijeleri boýunça kesgitlener.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna 2017-nji Ýylda Başlyklyk Etmegine Bagyşlanan Brifing

Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna 2017-nji Ýylda Başlyklyk Etmegine Bagyşlanan Brifing

2017-nji ýylyň 29-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna 2017-nji ýylda başlyklyk …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir