Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmen-Rus Hyzmatdaşlygynyň Geljegi Ara Alnyp Maslahatlaşyldy
Türkmen-Rus Hyzmatdaşlygynyň Geljegi Ara Alnyp Maslahatlaşyldy
Türkmen-Rus Hyzmatdaşlygynyň Geljegi Ara Alnyp Maslahatlaşyldy

Türkmen-Rus Hyzmatdaşlygynyň Geljegi Ara Alnyp Maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Ilýas Magomet-Salamowiç Umahanowyň baştutanlygyndaky wekiliýeti bilen duşuşdy.

Söhbetdeşligiň barşynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy we ösüşiniň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de özara gatnaşyklaryň anyk ugurlary kesgitlenildi. Şeýle hem taraplar parlamentara gatnaşyklarynyň giňeldilmegi we berkidilmegi bilen bagly meselelere garadylar.

Duşuşygyň dowamynda taraplar döwletara gatnaşyklarynyň möhüm düzüm bölegi bolan medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygynyň ylym, bilim, sport we syýahatçylyk ýaly ugurlarynda aragatnaşyklary berkitmäge ygrarlydyklaryny tassykladylar.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ozal çykyp gidenleriň ornuna Mejlisiň deputatlygyna geçirilen saýlawlara gatnaşdy. Aşgabat şäheriniň …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir