Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / (TENDER) Türkmengeologiýa Döwlet korporasiýasy Bäsleşik Yglan Edýär
Türkmengeologiýa Döwlet korporasiýasy Bäsleşik Yglan Edýär
Türkmengeologiýa Döwlet korporasiýasy Bäsleşik Yglan Edýär

(TENDER) Türkmengeologiýa Döwlet korporasiýasy Bäsleşik Yglan Edýär

Bäsleşik 2017-nji ýylyň 27-nji ýanwaryna (27.01.2017) çenli dowam eder.

«Türkmengeologiýa» DK Türkmenistanyň Nebitgaz toplumyny harytlar bilen üpjün edijileri bäsleşik esasynda kesgitleýän Komissiýanyň adyndan şu lotlar boýunça «Нейтральный Туркменистан» gazetinde Bäsleşik yglan edýär:

№ 1 – Turba önümleri; № 2 – Zawod enjamlary; № 4 – Awtoulag tehikalary; № 5 – himiki önümler we kömekçi materiallar

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler:

– bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri we kompaniýanyň işi hakynda doly habar berýän maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly;

– «Türkmenistanyň Nebitgaz toplumy üçin material-tehniki üpjünçiligini (harytlary) getirýänleri kesgitlemek üçin halkara bäsleşiklerini geçirmekligiň Düzgünnamasy» bilen tanyş bolmaly;

– degişli gözükdirme (tehýumuş) we şertnamanyň esasy şertlerini almaly;

– 500 amerikan dollaryny hem-de 15% GBS-i töläp tender resminamalarynyň bukjasyny almaly;

– tender resminamalarynyň bukjasy bir konwertde kabul ediljekdir hem-de «Türkmengeologiýa» DK-nyň hasabyna töleg serişdeleri geçirilenden soň seljerilip başlanjakdyr. Bäsleşik üçin teklipli konwert tender resminamalarynyň bukjasynda görkezilen düzgünlere laýyklykda düzülmelidir. Tender resminamalarynyň bukjasyna hökmany tertipde tehniki-ykdysady ýöriteleşmäniň elektron görnüşi goşulmalydyr («Excell»).

– pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär.

Ady agzalan resminamalar hem-de bäsleşik boýunça teklipler «Türkmengeologiýa» DK Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 56 salgy bilen iberilmelidir.

Bäsleşik boýunça teklipler 2017-njy ýylyň 27-nji ýanwaryna ýerli wagt bilen 12:00-a çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 40-34-52, 40-34-54; faks: 40-34-53

Meňzeş Täzelikler

Awazada Ulag we Logistika Boýunça Halkara Maslahaty Geçirler

Awazada Ulag we Logistika Boýunça Halkara Maslahaty Geçirler

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ulag we logistika boýunça halkara maslahaty geçirler. Ýurdumyzda ulag ulgamynyň ösüşi …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir