Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistan Ownganystandaky Ýagdaýyň Syýasy Serişdeler Arkaly Kadalaşdyrylmagyna Ygrarlydygyny Tassyklady
Türkmenistan Ownganystandaky Ýagdaýyň Syýasy Serişdeler Arkaly Kadalaşdyrylmagyna Ygrarlydygyny Tassyklady
Türkmenistan Ownganystandaky Ýagdaýyň Syýasy Serişdeler Arkaly Kadalaşdyrylmagyna Ygrarlydygyny Tassyklady

Türkmenistan Ownganystandaky Ýagdaýyň Syýasy Serişdeler Arkaly Kadalaşdyrylmagyna Ygrarlydygyny Tassyklady

Gazagystanda döwlet saparynda bolýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystandaky ýagdaýyň diňe parahatçylykly we syýasy serişdeler bilen kadalaşdyrylmalydygyny belledi.

Milli Liderimiz Gazagystanyň Prezidenti Nursultan Nazarbaýew bilen boldan gepleşikleriň dowamynda Owganystandaky ýagdaýy kadalaşdyrmak üçin halkara guramalarynyň, ilkinji nobatda bolsa BMG-niň we onuň ýöriteleşdirilen düzümleriniň gatnaşmagynda netijeli syýasy-diplomatik guralyň döredilmelidigini aýtdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Türkmenistan we Gazagystan goňşy ýurtda ýagdaýy kadalaşdyrmak, soňky ýyllarda bu ýerde göze ilýän oňyn meýilleri berkitmek, onuň ykdysady we durmuş ulgamyny dikeltmek, Owganystany sebit we dünýä hojalyk gatnaşyklaryna goşmak maksady bilen dünýä bileleşigine zerur goldawy bermäge taýýardyr.

Çeşme: TDH

Meňzeş Täzelikler

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komitet dünýä ýüzünde giňden tanalýan “Balich Worldwide …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir