Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň DIM-de Italiýanyň Täze Ilçisi Bilen Duşuşyk
Türkmenistanyň DIM-de Italiýanyň Täze Ilçisi Bilen Duşuşyk
Türkmenistanyň DIM-de Italiýanyň Täze Ilçisi Bilen Duşuşyk

Türkmenistanyň DIM-de Italiýanyň Täze Ilçisi Bilen Duşuşyk

2017-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Italýan Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Diýego Ungaro bilen duşuşdy.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklaryň oňyn ösüşini bellediler. Taraplaryň aýratyn ünsi syýasy-diplomatik gatnaşyklaryny berkitmegiň, söwda-ykdysady özaragatnaşyklaryny giňeltmegiň meselelerine berildi.

Şeýle-de taraplar Türkmenistan bilen Italiýanyň arasynda halkara guramalarynyň, esasan-da Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde hyzmatdaşlygy giňetmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň arasynda ulgamlaýyn esasda maslahatlaşmalary geçirmegiň ähmiýeti bellenildi.

Energetika hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşyp, taraplar iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary ýola goýmakda gyzyklanmalaryny beýan etdiler.

Meňzeş Täzelikler

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komitet dünýä ýüzünde giňden tanalýan “Balich Worldwide …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir