Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň DIM-nde Polşa Respublikasynyň Ilçisi Bilen Duşuşyk
Türkmenistanyň DIM-nde Polşa Respublikasynyň Ilçisi Bilen Duşuşyk
Türkmenistanyň DIM-nde Polşa Respublikasynyň Ilçisi Bilen Duşuşyk

Türkmenistanyň DIM-nde Polşa Respublikasynyň Ilçisi Bilen Duşuşyk

2016-njy ýylyň 7-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Aşgabada iş sapary bilen gelen Polşa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi j-p Marek Salkanyň (oturýan ýeri Baku şäheri) ýolbaşçylygyndaky wekilýeti bilen duşuşyk geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda konsullygyň meseleleriçygrynda özaragatnaşyklary çuňlaşdyrmagyň meselelerine seredildi. Şunlukda iki ýurduň daşary işler ministrlikleriniň arasynda konsullyk meseleleri boýunça maslahatlaşmalary geçirmegiň meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle hem ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň şertnama-hukuk esasyny giňeltmegiň mümkinçilikleri barada pikir alyşyldy.

Ýola goýlan netijeli hyzmatdaşlygy geljekde diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça netijeli hyzmatdaşlygyna laýyk gelýän gepleşiklerini dowam etmegiň wajyp ähmiýetine ünsi çekip, taraplar ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmäge ygrarlylygy bellediler. Soňra bolsa Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-polýak hökümetara toparynyň mejlisini geçirmek bilen bagly meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Sloweniýanyň Daşary Işler Ministrini Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Sloweniýanyň Daşary Işler Ministrini Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-slowen Hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin öz …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir