Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Neşirýat Önümleri Minskide Halkara Kitap Sergi-Ýarmarkasynda Görkezildi
Türkmenistanyň Neşirýat Önümleri Minskide Halkara Kitap Sergi-Ýarmarkasynda Görkezildi
Türkmenistanyň Neşirýat Önümleri Minskide Halkara Kitap Sergi-Ýarmarkasynda Görkezildi

Türkmenistanyň Neşirýat Önümleri Minskide Halkara Kitap Sergi-Ýarmarkasynda Görkezildi

Türkmen döwlet neşirýat gullugy 8-nji fewralda belarus paýtagtynda açylan XXIV Minsk halkara kitap sergi-ýarmarkasyna gatnaşýar.

Kitap önümleriniň gözden geçirilişinde 30-dan gowrak kitap neşir edijiler önümlerini görkezýär. Türkmenistanyň sergisi edebiýat, ylmy, publisistik neşirleriň, fotokitapçalaryň we beýleki neşir önümleriniň ýokary hilli poligrafiýa taýdan ýerine ýetirilişi bilen pudagyň öňdebaryjylarynyň hem-de bu ýere gelenleriň uly ünsüni çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2016-njy ýylda çapdan çykan “Çaý– melhem hem ylham” hem-de “Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy” diýen kitaplary, şeýle hem türkmen halk döredijiligine bagyşlanylan neşirleriň tapgyrlary, şol sanda çagalar üçin owadan bezelen kitaplar sergä gelenlerde ýokary gyzyklanma döretdi.

Ýarmarkada, şeýle hem häzirki zaman redaksion-neşirýat tehnikasynyň nusgalary görkezildi. 12-nji fewrala çenli dowam etjek çäreleriň maksatnamasy täze kitaplaryň tanyşdyrylyşyny, ýazyjylar we neşirýatçylar bilen duşuşyklary, okuw-maslahatlaryny we tegelek stollary özünde jemleýär. Belorus kitap çap edilişiniň 500 ýyllygy, Ýanka Kupalanyň we Ýakub Kolasyň doglan gününiň 135 ýyllygy şu ýylky forumyň esasy ugurlarydyr.

Meňzeş Täzelikler

Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler

Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler

Ýurdumyzyň telearagatnaşyk ulgamynyň maýa goýum görkezijisi ýyl-ýyldan ýokarlanýar we şonuň netijesinde-de geçirijili, ykjam aragatnaşygynyň we …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir