Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Prezidenti 18-19-njy Aprelde Gazagystan Respublikasynda Döwlet Sapary Bilen Bolar
Türkmenistanyň Prezidenti 18-19-njy Aprelde Gazagystan Respublikasynda Döwlet Sapary Bilen Bolar
Türkmenistanyň Prezidenti 18-19-njy Aprelde Gazagystan Respublikasynda Döwlet Sapary Bilen Bolar

Türkmenistanyň Prezidenti 18-19-njy Aprelde Gazagystan Respublikasynda Döwlet Sapary Bilen Bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 18-19-njy aprelde Gazagystan Respublikasynda döwlet sapary bilen bolar. Döwlet Baştutanymyzyň Astana boljak saparyna görülýän taýýarlyk barada hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow hasabat berdi.

Mejlisde döwletara gatnaşyklarynyň okgunly häsiýeti bellenildi. Hormatly Prezidentimiz öňde boljak ýokary derejedäki duşuşygyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň köptaraply mümkinçiliginiň ösdürilmegine we hyzmatdaşlygyň täze möhüm ugurlaryna çykylmagyna ýardam etjekdigini belledi. Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gazak toparynyň türkmen tarapynyň düzümini tassyklamak hakyndaky Karara gol çekdi.

Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň oktýabr aýynda ýola goýuldy.

Meňzeş Täzelikler

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komitet dünýä ýüzünde giňden tanalýan “Balich Worldwide …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir