Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Prezidenti: 2017-nji Ýylda Önümçilik Desgalaryň 262-si we Durmuş Ähmiýetli Desgalaryň 611-si Gurlar
Türkmenistanyň Prezidenti: 2017-nji Ýylda Önümçilik Desgalaryň 262-si we Durmuş Ähmiýetli Desgalaryň 611-si Gurlar
Türkmenistanyň Prezidenti: 2017-nji Ýylda Önümçilik Desgalaryň 262-si we Durmuş Ähmiýetli Desgalaryň 611-si Gurlar

Türkmenistanyň Prezidenti: 2017-nji Ýylda Önümçilik Desgalaryň 262-si we Durmuş Ähmiýetli Desgalaryň 611-si Gurlar

2017-nji ýylda Türkmenistanda gurluşyk pudagynda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň hasabyna 42 milliard 700 million manatlyk maýa goýumlary özleşdirmek maksat edinilýär. Şolardan 34 millard 900 million manady ýa-da 81,6 göterimi önümçilik ähmiýetli desgalaryň, 7 milliard 800 million manady ýa-da 18,4 göterimi bolsa önümçilik däl desgalaryň gurluşygyna gönükdiriler. Bular barada şu gün geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Maýa goýum maksatnamasyna laýyklykda, 2017-nji ýylda ýurtda 873 desgany, şol sanda önümçilik desgalaryň 262-sini we durmuş ähmiýetli desgalaryň 611-sini bina etmek göz öňünde tutulýar. Hassahanalar, lukmançylyk merkezleri we saglyk öýleri, mekdebe çenli ýaşdaky çagalar edaralary, orta mekdepler, medeniýet öýleri gurlar hem-de olaryň durky täzeleniler.

Şeýle hem ýaşaýyş jaýlaryny gurmak göz öňünde tutulýar. Döwlet serişdeleriniň hem-de hususy maýa goýumlaryň hasabyna şäherlerde ýaşaýyş jaýlarynyň depginli gurulmagy dowam etdiriler.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ozal çykyp gidenleriň ornuna Mejlisiň deputatlygyna geçirilen saýlawlara gatnaşdy. Aşgabat şäheriniň …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir