Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň Saýlanan Prezidenti Donald Trampy Gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň Saýlanan Prezidenti Donald Trampy Gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň Saýlanan Prezidenti Donald Trampy Gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň Saýlanan Prezidenti Donald Trampy Gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Donald Trampyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli oňa gutlag hatyny iberdi.

Türkmenistanyň Baştutany şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Donald Trampa tüýs ýürekden berk jan saglyk, şahsy bagtyýarlyk we abadançylyk, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dostlukly halkyna bolsa öňe gitmegi we gülläp ösmegi arzuw etdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ABŞ-nyň saýlanan Prezidentine örän uly hormat goýýandygy hem-de Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary iki ýurduň halklarynyň bähbitlerine mundan beýläk-de ösdürmäge we pugtalandyrmaga çalyşýandygy baradaky ynandyrmalaryny beýan etdi.

Meňzeş Täzelikler

Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler

Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler

Ýurdumyzyň telearagatnaşyk ulgamynyň maýa goýum görkezijisi ýyl-ýyldan ýokarlanýar we şonuň netijesinde-de geçirijili, ykjam aragatnaşygynyň we …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir