Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Frank-Walter Ştaýnmaýeri Germaniýanyň Prezidenti Wezipesine Saýlanmagy Bilen Gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Frank-Walter Ştaýnmaýeri Germaniýanyň Prezidenti Wezipesine Saýlanmagy Bilen Gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Frank-Walter Ştaýnmaýeri Germaniýanyň Prezidenti Wezipesine Saýlanmagy Bilen Gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Frank-Walter Ştaýnmaýeri Germaniýanyň Prezidenti Wezipesine Saýlanmagy Bilen Gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow jenap Frank-Walter Ştaýnmaýere Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlag hatyny iberdi.

Ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, döwlet Baştutanymyz Frank-Walter Ştaýnmaýere berk jan saglyk, bagt we abadançylyk, Germaniýanyň dostlukly halkyna bolsa gülläp ösüş baradaky arzuwlaryny beýan etdi.

Şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow GFR-iň täze saýlanan Prezidentine uly hormat goýýandygy baradaky ynandyrmalaryny, iki ýurduň halklarynyň bähbidine Türkmenistan bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge hem-de pugtalandyrmaga çalyşýandygy baradaky meýillerini mälim etdi.

Meňzeş Täzelikler

Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler

Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler

Ýurdumyzyň telearagatnaşyk ulgamynyň maýa goýum görkezijisi ýyl-ýyldan ýokarlanýar we şonuň netijesinde-de geçirijili, ykjam aragatnaşygynyň we …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir