Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň ХV Ýokary Baştutanyny Gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň ХV Ýokary Baştutanyny Gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň ХV Ýokary Baştutanyny Gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň ХV Ýokary Baştutanyny Gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Onuň Alyjenaby, Malaýziýanyň ХV Ýokary Baştutany Sultan Muhammad V Malaýziýanyň Patyşasy hökmünde tagta çykmagy mynasybetli gutlag hatyny iberdi.

Döwlet Baştutanymyz gutlag hatynda ýurdumyzda dostlukly döwletleriň arasynda emele gelen netijeli gatnaşyklara ýokary baha berilýändigini, bu gatnaşyklaryň Türkmenistanyň we Malaýziýanyň halklarynyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine we pugtalandyryljakdygyna ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow pursatdan peýdalanyp, Onuň Alyjenaby, Sultan Muhammad V berk jan saglyk, bagt, Malaýziýanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, rowaçlyk we gülläp ösüş arzuw etdi.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ozal çykyp gidenleriň ornuna Mejlisiň deputatlygyna geçirilen saýlawlara gatnaşdy. Aşgabat şäheriniň …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir