Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, “Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda:

1-nji derejeli ýurist Möwlamow Atamurat Nobatgeldiýewiç gulluk borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, etrapda alnyp barylýan işlere prokuror gözegçiligini gowşadandygy üçin, Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň prokurory wezipesinden;

1-nji derejeli ýurist Öwülýägulyýew Alym Döwletgeldiýewiç gulluk borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, etrapda alnyp barylýan işlere prokuror gözegçiligini gowşadandygy üçin, Lebap welaýatynyň Birata etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen,
“Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda:

2-nji derejeli ýurist Maksat Nurnazarowiç Hudaýgulyýew Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň prokurory wezipesine;

2-nji derejeli ýurist Gaýgysyz Orazmyradowiç Toparow Lebap welaýatynyň Birata etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi.

Meňzeş Täzelikler

Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler

Barmasy Çylşyrymly Ýerlerde Gün Batareýalary Sanly Telefon Stansiýalaryny Energiýa Bilen Üpjün Ederler

Ýurdumyzyň telearagatnaşyk ulgamynyň maýa goýum görkezijisi ýyl-ýyldan ýokarlanýar we şonuň netijesinde-de geçirijili, ykjam aragatnaşygynyň we …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir