Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen, “Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda:

1-nji derejeli ýurist Möwlamow Atamurat Nobatgeldiýewiç gulluk borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, etrapda alnyp barylýan işlere prokuror gözegçiligini gowşadandygy üçin, Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň prokurory wezipesinden;

1-nji derejeli ýurist Öwülýägulyýew Alym Döwletgeldiýewiç gulluk borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, etrapda alnyp barylýan işlere prokuror gözegçiligini gowşadandygy üçin, Lebap welaýatynyň Birata etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Karary bilen,
“Türkmenistanyň prokuraturasy hakyndaky” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda:

2-nji derejeli ýurist Maksat Nurnazarowiç Hudaýgulyýew Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň prokurory wezipesine;

2-nji derejeli ýurist Gaýgysyz Orazmyradowiç Toparow Lebap welaýatynyň Birata etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ozal çykyp gidenleriň ornuna Mejlisiň deputatlygyna geçirilen saýlawlara gatnaşdy. Aşgabat şäheriniň …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir