Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / «Türkmennebitönümleri» Baş Müdirliginiň Düzüminde Täze Kärhana Peýda Bolar
«Türkmennebitönümleri» Baş Müdirliginiň Düzüminde Täze Kärhana Peýda Bolar
«Türkmennebitönümleri» Baş Müdirliginiň Düzüminde Täze Kärhana Peýda Bolar

«Türkmennebitönümleri» Baş Müdirliginiň Düzüminde Täze Kärhana Peýda Bolar

Ol Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynda gurulýar. 10 gektar ýerde otuzdan gowrak düzüm binAlary gurlar, olaryň arasynda nebit önümlerini saklaýan ammarlar, ýörüteleşdirilen awtoulaglar üçin iki sany duralga, iki gatly edara jaýy, ýangyn söndüriji edara, suw howdanlary, nasos bekedi we beýlekiler bar. Täze edara özbaşdak iş ulgamlary bilen üpjün ediler. Nebit önümleri bu ýere demir ýol bilen getiriler. Häzirki wagtda ýörüteleşdirilen abatlaýyş-gurluşyk müirliginiň işgärleri eýýäm nebit önümlerin saklaýan rezerwuarlaryň ýarysyny gurnadylar we iki gat edara jaýyny bina edýärler. Ol Daşoguz şäherindäki kärhana derek işe giriziler.

Nebit-gaz senagatynyň ösdürilmegi ummasyz ýangyç-energetika serişdelri bolan Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Iri gaz ýataklarynyň tapgyrynyň özleşdirilmegi bilen bir hatarda pudagyň infrastrukturasy, şol sanda ÝET-nyň önümlerini saklamak we ýerlemek boýunça täze, döwrebap kärhanalary gurmagyň hasabyna giňeldiler.

Batyr ÖRÄÝEW

Çeşme: turkmenistan.gov.tm

 

Meňzeş Täzelikler

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

Ýapyk Binalarda we Söweş Sungaty Boýunça V Aziýa Oýunlaryna Taýýarlyk Görmek Baradaky Ýerine Ýetiriji Komitet Dabaralary Dünýä Derejesinde Geçirmek Boýunça Hyzmatdaşyny Yglan Etdi

V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek baradaky ýerine ýetiriji komitet dünýä ýüzünde giňden tanalýan “Balich Worldwide …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir