Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Uzynada Meýdançasyndaky Barlag Guýusynda 6400 Metr Çuňluga Ýetildi
Uzynada Meýdançasyndaky Barlag Guýusynda 6400 Metr Çuňluga Ýetildi
Uzynada Meýdançasyndaky Barlag Guýusynda 6400 Metr Çuňluga Ýetildi

Uzynada Meýdançasyndaky Barlag Guýusynda 6400 Metr Çuňluga Ýetildi

Türkmenistanyň günbatarynda ýerleşen möhüm ähmiýetli Uzynada meýdançasynda täze uglewodorod ýataklaryny tapmak maksady bilen aşaky reňkli galyndylarda buraw işleri dowam edýär.

Häzirki wagta çenli «Türkmennebit» döwlet konserniniň Körpeje barlag-buraw müdirliginiň işgärleri 6400 metr çuňluga ýetdiler. Şeýle hem 6200 metr çuňlukda sement garyndysy bilen berkidilen tehniki turba oturdyldy.

Ýurduň taryhynda aşa çuňlukdaky ilkinji barlag guýusynyň çuňlugy 7150 metre barabardyr. Buraw işinde burawçylar HHR-de öndürilen ZJ – 70 DB kysymly buraw enjamyny ulanýarlar.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanda Saýlawlary we Sala Salşyklary Geçirmek Baradaky Merkezi Topar 21-nji Maýda Möhletinden Öň Çykyp Giden Deputatlaryň Ýerine Saýlawlary Geçirmäge Taýýarlanýar

Türkmenistanda Saýlawlary we Sala Salşyklary Geçirmek Baradaky Merkezi Topar 21-nji Maýda Möhletinden Öň Çykyp Giden Deputatlaryň Ýerine Saýlawlary Geçirmäge Taýýarlanýar

Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Onuň dowamynda Mejlisiň möhletinden öň …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir