Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Ýanwar Aýynda Täze Ýyl Dabaralaryndan Hem-de Ýaş Zehinleriň Bäsleşiklerinden Ybarat Wakalara Baý Bolar
Ýanwar Aýynda Täze Ýyl Dabaralaryndan Hem-de Ýaş Zehinleriň Bäsleşiklerinden Ybarat Wakalara Baý Bolar
Ýanwar Aýynda Täze Ýyl Dabaralaryndan Hem-de Ýaş Zehinleriň Bäsleşiklerinden Ybarat Wakalara Baý Bolar

Ýanwar Aýynda Täze Ýyl Dabaralaryndan Hem-de Ýaş Zehinleriň Bäsleşiklerinden Ybarat Wakalara Baý Bolar

Ýanwar aýy medeni wakalara baý bolar. 10-njy ýanwara çenli Söwda-senagat edarasynda, “Älem” medeni-dynç alyş merkezinde, Gökderedäki çagalar sagaldyş –dynç alyş merkezlerinde hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda çagalaryň gatnaşmagynda Täze ýyl baýramçylyk dabaralary dowam etdiriler. Döwlet sirkinde Russiýa Federasiýasyndan gelen sirk artistleriniň çykyşlary dowam edýär.

Şu aýyň medeni çäreleriniň hatarynda zehinli çagalara hem-de çagalar döredijilik toparlaryna Gulbaba adyndaky çagalar baýragynyň gowşurylyş dabarasy bar. Şeýle hem Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Türkmenistan bilen HHR-iň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp, 16-njy ýanwarda Hytaýyň tans we aýdymçy toparynyň çykyşlary bolar. 27-nji ýanwarda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli dabaralary geçiriler.

Ýurdumyzyň paýtagtynda hem-de welaýatlarda bina edilen täze desgalaryň açylyş dabaralarynyň geçirilýän ýerlerinde sungat ussatlarynyň gatnaşmagynda çäreler bolar.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Saýlawlara Gatnaşdy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ozal çykyp gidenleriň ornuna Mejlisiň deputatlygyna geçirilen saýlawlara gatnaşdy. Aşgabat şäheriniň …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir