Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Aşgabadyň Myhmanlary Üçin Gezelenç Ugurlary
Aşgabadyň Myhmanlary Üçin Gezelenç Ugurlary
Aşgabadyň Myhmanlary Üçin Gezelenç Ugurlary

Aşgabadyň Myhmanlary Üçin Gezelenç Ugurlary

Aşgabatda, Aziada-2017-niň myhmanlary üçin gezelenç ugurlary boýunça synag geçirildi. Oňaýly syýahatçylyk awtobusynda gyzykly gezelenç daşary ýurtly myhmanlara paýtagtymyzyň owadan we belent binalaryny, özboluşly gözelliklerini synlamaga mümkinçilik berer.

Soňky ýyllarda düýpli özgeren şäheriň taryhy hem-de daşary ýurt dillerini bilmek nukdaýnazaryndan taýýarlanan ýolbeletlere daşary ýurtly türgenlere, syýahatçylara, şeýle hem oýunlary beýan etjek žürnalistlere gürrüň bermäge zat köp bolar.

2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagynyň öňüsyrasynda paýtagtymyz täze keşbe eýe boldy—durky täzelenen şäher kwartallary abadanlaşdyrylýar, ähli esasy ýollar döwrebaplapşdyryldy. Halkara ölçeglerine laýyklykda, 59,14 kilometr ýollar çekildi, köp derejeli ýol aýrytlary, ýerasty we ýerüsti pyýada geçelgeleri guruldy. Ulag ulgamynyň durkunyň täzelenmegi awtomobil gatnawlaryny kadalaşdyrmaga, köçelerde dyknyşyklyk ýaly meseleleri doly çözmäge mümkinçilik berdi.

Oýunlaryň öňüsyrasynda Aziada-2017-de ulanyljak awtoulaglary artdyrmak we kämilleşdirmek boýunça işlere giň gerim berildi. Ajaýyp sport baýramçylygynyň myhmanlaryna Aşgabatda dikuçarly gezelençler hem garaşýar.

Meňzeş Täzelikler

2018 Yılı Türkmenistan’da «Türkmenistan Büyük İpek Yolu’nun Kalbi» Yılı Olarak İlan Edildi

2018 Yılı Türkmenistan’da «Türkmenistan Büyük İpek Yolu’nun Kalbi» Yılı Olarak İlan Edildi

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Sn. İşankuli AMANLIYEV ev sahipliğinde «Türkmenistan Büyük İpek Yolu’nun Kalbi»adlı toplantı 19 …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir