Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Aşgabadyň Myhmanlary Üçin Gezelenç Ugurlary
Aşgabadyň Myhmanlary Üçin Gezelenç Ugurlary
Aşgabadyň Myhmanlary Üçin Gezelenç Ugurlary

Aşgabadyň Myhmanlary Üçin Gezelenç Ugurlary

Aşgabatda, Aziada-2017-niň myhmanlary üçin gezelenç ugurlary boýunça synag geçirildi. Oňaýly syýahatçylyk awtobusynda gyzykly gezelenç daşary ýurtly myhmanlara paýtagtymyzyň owadan we belent binalaryny, özboluşly gözelliklerini synlamaga mümkinçilik berer.

Soňky ýyllarda düýpli özgeren şäheriň taryhy hem-de daşary ýurt dillerini bilmek nukdaýnazaryndan taýýarlanan ýolbeletlere daşary ýurtly türgenlere, syýahatçylara, şeýle hem oýunlary beýan etjek žürnalistlere gürrüň bermäge zat köp bolar.

2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlanmagynyň öňüsyrasynda paýtagtymyz täze keşbe eýe boldy—durky täzelenen şäher kwartallary abadanlaşdyrylýar, ähli esasy ýollar döwrebaplapşdyryldy. Halkara ölçeglerine laýyklykda, 59,14 kilometr ýollar çekildi, köp derejeli ýol aýrytlary, ýerasty we ýerüsti pyýada geçelgeleri guruldy. Ulag ulgamynyň durkunyň täzelenmegi awtomobil gatnawlaryny kadalaşdyrmaga, köçelerde dyknyşyklyk ýaly meseleleri doly çözmäge mümkinçilik berdi.

Oýunlaryň öňüsyrasynda Aziada-2017-de ulanyljak awtoulaglary artdyrmak we kämilleşdirmek boýunça işlere giň gerim berildi. Ajaýyp sport baýramçylygynyň myhmanlaryna Aşgabatda dikuçarly gezelençler hem garaşýar.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni Alyş Diplomatiýasy Boýunça Sebit Merkeziniň Baştutanyny Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni Alyş Diplomatiýasy Boýunça Sebit Merkeziniň Baştutanyny Kabul Etdi

2017-nji ýylyň 28-nji sentýabrynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretarynyň syýasy meseleler boýunça kömekçisi Miroslaw …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir