Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Aşgabat Şäheriniň Laçyny Wideo

Aşgabat Şäheriniň Laçyny Wideo

Ajaýyp Aşgabat halkara howa menzili Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gelýän myhmanlaryň ilkinji duralgasy bolar. Terminalyň haýran galdyryjy keşbi hemmede öz täsirini galdyrýar.

Halkara rekordlar akademiýasy, bir sagatda 1 600 ýolagçyny kabul edip bilýän bu ajaýyp howa menzilini “Iň uly guş şekilli bina” diýip atlandyrdy.
Gelýän türgenler, tälimçiler, wekiller we sport janköýerleri bu ýerde Aşgabat 2017-niň meýletinçileri, ýagny köpsanly Ilkinji ýyldyzlar tarapyndan garşy alnar.

Howa menzili “Polimeks” türk gurluşyk kompaniýasy tarapyndan guruldy we 2016-njy ýylyň 17-nji sentýabrynda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan açyldy.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni Alyş Diplomatiýasy Boýunça Sebit Merkeziniň Baştutanyny Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni Alyş Diplomatiýasy Boýunça Sebit Merkeziniň Baştutanyny Kabul Etdi

2017-nji ýylyň 28-nji sentýabrynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretarynyň syýasy meseleler boýunça kömekçisi Miroslaw …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir