Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Aşgabat Şäheriniň Laçyny Wideo

Aşgabat Şäheriniň Laçyny Wideo

Ajaýyp Aşgabat halkara howa menzili Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gelýän myhmanlaryň ilkinji duralgasy bolar. Terminalyň haýran galdyryjy keşbi hemmede öz täsirini galdyrýar.

Halkara rekordlar akademiýasy, bir sagatda 1 600 ýolagçyny kabul edip bilýän bu ajaýyp howa menzilini “Iň uly guş şekilli bina” diýip atlandyrdy.
Gelýän türgenler, tälimçiler, wekiller we sport janköýerleri bu ýerde Aşgabat 2017-niň meýletinçileri, ýagny köpsanly Ilkinji ýyldyzlar tarapyndan garşy alnar.

Howa menzili “Polimeks” türk gurluşyk kompaniýasy tarapyndan guruldy we 2016-njy ýylyň 17-nji sentýabrynda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan açyldy.

Meňzeş Täzelikler

NEVRUZ BAYRAMI İSTANBULDA KUTLANCAK (21 MART 2018 ÇARŞAMBA)

NEVRUZ BAYRAMI İSTANBULDA KUTLANCAK (21 MART 2018 ÇARŞAMBA)

NEVRUZ BAYRAMI İSTANBULDA  KUTLANCAK (21 MART 2018 ÇARŞAMBA) TOPKAPI KÜLTÜR PARKI – TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir