Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Aşgabat Şäheriniň Ruhubelentlik Gurşawy Wideo

Aşgabat Şäheriniň Ruhubelentlik Gurşawy Wideo

Türkmenistanyň taryhyna girjek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň badalga almagy üçin ähli zat taýýar: sazlanan ulgamlar we meýletinçiler öz orunlarynda işini başlamaga taýyn.

Haýran galdyryjy Olimpiýa şäherjiginiň dünýä ülňülerine laýyk gelýän we soňky tehnologiýa enjamlary bilen üpjün edilen ajaýyp desgalary we infrastrukturasy ýatdan çykmajak sport çäresiniň binýady bolar.

“Ilkinji ýyldyzlar” ady bilen tanalýan meýletinçiler Oýunlaryň ýüzi bolar, şeýle-de olar Aşgabat 2017-niň üstünlikli geçmeginde uly orny eýelär we öz halkyny buýsandyrar.

Indi bolsa çykyş etmek nobaty türgenlere berilýär we olaryň hemmeleri galkyndyrmagyna garaşylýar. Oýunlar döwri gelip ýetdi.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni Alyş Diplomatiýasy Boýunça Sebit Merkeziniň Baştutanyny Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni Alyş Diplomatiýasy Boýunça Sebit Merkeziniň Baştutanyny Kabul Etdi

2017-nji ýylyň 28-nji sentýabrynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretarynyň syýasy meseleler boýunça kömekçisi Miroslaw …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir