Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Aşgabat Şäheriniň Ruhubelentlik Gurşawy Wideo

Aşgabat Şäheriniň Ruhubelentlik Gurşawy Wideo

Türkmenistanyň taryhyna girjek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň badalga almagy üçin ähli zat taýýar: sazlanan ulgamlar we meýletinçiler öz orunlarynda işini başlamaga taýyn.

Haýran galdyryjy Olimpiýa şäherjiginiň dünýä ülňülerine laýyk gelýän we soňky tehnologiýa enjamlary bilen üpjün edilen ajaýyp desgalary we infrastrukturasy ýatdan çykmajak sport çäresiniň binýady bolar.

“Ilkinji ýyldyzlar” ady bilen tanalýan meýletinçiler Oýunlaryň ýüzi bolar, şeýle-de olar Aşgabat 2017-niň üstünlikli geçmeginde uly orny eýelär we öz halkyny buýsandyrar.

Indi bolsa çykyş etmek nobaty türgenlere berilýär we olaryň hemmeleri galkyndyrmagyna garaşylýar. Oýunlar döwri gelip ýetdi.

Meňzeş Täzelikler

NEVRUZ BAYRAMI İSTANBULDA KUTLANCAK (21 MART 2018 ÇARŞAMBA)

NEVRUZ BAYRAMI İSTANBULDA KUTLANCAK (21 MART 2018 ÇARŞAMBA)

NEVRUZ BAYRAMI İSTANBULDA  KUTLANCAK (21 MART 2018 ÇARŞAMBA) TOPKAPI KÜLTÜR PARKI – TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir