Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Aşgabatda Geçirilen Sergi-Ýarmarkada Pagta Önümlerini Satmak Boýunça ABŞ-nyň 30 Million Dollaryndan Gowrak Baha Deň Bolan Şertnama Baglaşyldy
Aşgabatda Geçirilen Sergi-Ýarmarkada Pagta Önümlerini Satmak Boýunça ABŞ-nyň 30 Million Dollaryndan Gowrak Baha Deň Bolan Şertnama Baglaşyldy

Aşgabatda Geçirilen Sergi-Ýarmarkada Pagta Önümlerini Satmak Boýunça ABŞ-nyň 30 Million Dollaryndan Gowrak Baha Deň Bolan Şertnama Baglaşyldy

Aşgabatda geçirilen Halkara sergi-ýarmarkasynda pagta önümlerini satmak boýunça umumy bahasy 30 million 321 müň dollara barabar bolan şertnamalar baglaşyldy. Şertnamalary Şweýsariýanyň “Paul Reinhart AG”, “Carvon Commodities LTD”, “Rezana Trading C.A.”, Türkiýäniň “Calik Cotton”, Singapuryň “Olam International LTD” we beýleki kompaniýalar baglaşdylar.

Türkmenistanyň pagta önümleriniň VI Halkara sergi-ýarmarkasy hem-de “Türkmenistanyň pagta önümleri we dünýä bazary” atly halkara maslahaty Oba we suw hojalyk ministrligi, Döwlet haryt-çig mal biržasy we Söwda-senagat edarasy tarapyndan bilelikde gurady.

Oba hojalyk ýylynyň ahyrynda “ak altyn” hasylyny ýygnamak işleri jemlenende ýurdumyzda däp boýunça geçirilýän giň möçberli pudaklaýyn sergi ýurdumyzyň pagtaçylygynyň, obasenagat toplumynyň, dokma senagatynyň ýeten derejesini görkezmäge gönükdirilendir. Şu ýyl türkmen ekerançylary gymmatly çig malyň 1 million 50 müň tonnasyndan gowragyny ýygnap, ýokary hilli pagta süýümini hem-de ondan öndürilýän dokma önümlerini dünýä bazaryna iberýän döwlet hökmünde ornuny has-da pugtalandyrdy.

Meňzeş Täzelikler

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

Aziada-2017 Döwründe Syýahatçylar Üçin Dikuçarda Tanyşlyk Gezelençleri Guralar we Awiapetekleriň Bahasy Peseldiler

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilýän döwründe Aşgabada geljek syýahatçylar üçin …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir