Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Awazada “Hazyna” Myhmanhanasynyň Guramaçylyk-Hukuk Görnüşi Üýtgediler
Awazada “Hazyna” Myhmanhanasynyň Guramaçylyk-Hukuk Görnüşi Üýtgediler
Awazada “Hazyna” Myhmanhanasynyň Guramaçylyk-Hukuk Görnüşi Üýtgediler

Awazada “Hazyna” Myhmanhanasynyň Guramaçylyk-Hukuk Görnüşi Üýtgediler

Bazar gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek, syýahatçylyk ulgamyny kämilleşdirmek, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän myhmanhanalar ulgamyny netijeli dolandyrmak maksady bilen görülýän çäreler babatda teklipler taýýarlanylýar.

Şol teklipleriň biri Türkmenistanyň Merkezi bankynyň «Hazyna» myhmanhanasy döwlet kärhanasynyň guramaçylyk – hukuk görnüşini üýtgetmäge degişlidir.

Hususan-da, bu kärhanany hojalyk jemgyýetine öwürmek teklip edilýär. Şunda ýurdumyzyň degişli banklarynyň esaslandyryjylar hökmünde çykyş etmegi göz öňünde tutulýar. Şeýle hem hojalyk jemgyýetiniň esaslyk maýasyna bank edaralarynyň meýilleşdirilýän paýly gatnaşyklary bolar.

Meňzeş Täzelikler

Arkadaga Waspnama

Arkadaga Waspnama

Arkadaga Waspnama

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir