Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Bakuda Daşary Işler Ministrleriniň Üçtaraplaýyn Duşuşygy Geçirildi
Bakuda Daşary Işler Ministrleriniň Üçtaraplaýyn Duşuşygy Geçirildi
Bakuda Daşary Işler Ministrleriniň Üçtaraplaýyn Duşuşygy Geçirildi

Bakuda Daşary Işler Ministrleriniň Üçtaraplaýyn Duşuşygy Geçirildi

2017-nji ýylyň 19-njy iýulynda Baku şäherinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň, Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri E.Mamedýarowyň we Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri M.Çawyşoglunyň dördünji duşuşygy geçirildi.

Şu ýylyň ahyryna çenli Türkmenistanda geçiriljek üç döwletiň Baştutanlarynyň Sammitine taýýarlyk görmek duşuşygyň esasy maksady boldy.

Şunuň bilen baglylykda, daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary üç ýurduň arasyndaky geljekki hyzmatdaşlyga degişli we söwda-ykdysady, energetika, ulag we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda uzakmöhletleýin üçtaraplaýyn özara gatnaşyklaryň möhüm ugurlaryny kesgitleýän birnäçe meselelere seretdiler.

Taraplar 2015-nji ýylyň ýanwarynda Aşgabatda kabul edilen 2015-2017-nji ýyllarda üçtaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň Çarçuwaly Meýilnamasynyň ýerine ýetirilişine seljerme berdiler.

Duşuşygyň ahyrynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Daşary işler ministrleriniň Bilelikdäki Beýannamasyna gol çekildi.

Üçtaraplaýyn duşuşyk tamamlanandan soň Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Daşary işler ministrlerleri bilelikdäki metbugat maslahatyny geçirdiler.

Daşary işler ministrleriniň dördünji duşuşygyna gatnaşmagyň çäklerinde R.Meredowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri E.Mamedýarow we Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri M.Çawuşogly bilen aýratyn ikitaraplaýyn duşuşyklary geçirildi. Olaryň dowamynda syýasy, ykdysady, energetika, ulag we ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygyň ösüşiniň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni Alyş Diplomatiýasy Boýunça Sebit Merkeziniň Baştutanyny Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni Alyş Diplomatiýasy Boýunça Sebit Merkeziniň Baştutanyny Kabul Etdi

2017-nji ýylyň 28-nji sentýabrynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretarynyň syýasy meseleler boýunça kömekçisi Miroslaw …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir