Ýurdumyzyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş Konsullygy tarapyndan talyp we raýatlarymyza duýdurýarys!!!

BILDIRIŞ

Ýurdumyzyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş Konsullygy tarapyndan talyp we raýatlarymyza duýdurýarys!!!
Türkiýe Respublikasyndaky bolup geçýän wakalar kadalaşana çenli daşary çykmamagyňyzy we wakalara uzakdan we ýakyndan goşulmamagyňyzy bildirýäris. 

Ähli soraglaryňyz üçin Baş Konsullyga jaň edip bilersiňiz

Telefon: 0212 662 02 21

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistan - ÝHHG: Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Ulgamyndaky Hyzmatdaşlyk

Türkmenistan – ÝHHG: Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Ulgamyndaky Hyzmatdaşlyk

Paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda žurnalistleriň hukuklary we borçlary boýunça iki günlük okuw maslahaty öz işine başlady. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir