Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Brent Kysymly Nebitiň Bahalarynyň Aşaklamagy Haýallady
Brent Kysymly Nebitiň Bahalarynyň Aşaklamagy Haýallady
Brent Kysymly Nebitiň Bahalarynyň Aşaklamagy Haýallady

Brent Kysymly Nebitiň Bahalarynyň Aşaklamagy Haýallady

ABŞ-da «gara altynyň» ätiýaçlyklarynyň artmagy barada Amerikanyň nebit institutynyň (API) berýän maglumatlary netijesinde geçen ýylyň 30-njy noýabryndan bäri iň aşak derejä düşen Brent kysymly nebitiň bahalary pese düşmegini az-kem haýallatdy, diýip Ria Nowosti 22-nji martyň söwda geleşiklerine salgylanyp habar berýär.

15:54 wagta çenli ýagdaýda Brent kysymly demirgazykdeňiz nebit garyndysynyň maýdaky fýuçersleriniň bahasy 1,47 göterim aşaklap — barrel üçin 50,21 dollara barabar boldy. Öňräk söwda geleşikleriniň barşynda bu görkeziji 50,06 dollara çenli aşaklady. Bu bolsa 2016-njy ýylyň 30-njy noýabryndan bäri ilkinji gezek şoňa barabar boldy. WTI kysymly nebitiň maýdaky fýuçersleriniň bahasy 1,45 göterim aşaklap, barrel üçin 47,54 dollara ýetdi.

API-niň hasabatyna görä, 17-nji martda tamamlanan hepdede ABŞ-nyň nebit ätiýaçlyklary 4,5 million barrel artdy. Analitikler bu görkezijiniň 2,8 million barrel artmagyna garaşýardylar. Ýurtdaky iň iri Kuşing (Cushing) terminalynyň ätiýaçlyklary 2 million barrel artdy.

Indi maýadarlar ýurduň eregetika ministrliginiň ABŞ-nyň ätiýaçlyklary baradaky resmi statistikasyna garaşýarlar. Reýter agentligi tarapyndan sorag edilen bilermenler ösüşiň 2,801 million barrel ýa-da 0,53 göterim artyp, 531 milliona ýetmegini çaklaýarlar.

Commerzbank-yň analitiki Karsten Friçiň (Carsten Fritsch) aýtmagyna görä, eger-de ABŞ-nyň energetika ministrliginiň statistikasy API-niň maglumatlary bilen deň gelse, onda Brent kysymly nebitiň bahasy barrel üçin 50 dollardan hem aşak düşüp biler.

Meňzeş Täzelikler

Türkmen Alymlarynyň Işläp Taýýarlanlary Uglewodorod Çig Malynyň Alnyşynyň Netijeliligini Ýokarlandyrýar

Türkmen Alymlarynyň Işläp Taýýarlanlary Uglewodorod Çig Malynyň Alnyşynyň Netijeliligini Ýokarlandyrýar

Türkmengaz“ Döwlet konserniniň Tebigy gaz instituty ençeme ýyllaryň dowamynda uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde baý tejribe toplady. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir