Baş Sahypa / WİDEO

WİDEO

Türkmenistanda bolup geçen wakalaryň wideosy habar saýtymyzda

Türkmenistanda Galla Oragyna Badalga Berildi

Türkmenistanda Galla Oragyna Badalga Berildi

Türkmenistanda galla oragyna badalga berildi. Ahal, Balkan, Lebap we Mary welaýatlarynda bu möhüm çärä girişildi, Daşoguz welaýatynyň ekerançylary galla oragyna 14-nji iýunda başlarlar. Şu ýyl türkmen gallaçylary 760 müň gektar meýdandan jemi 1 million 600 müň tonna bugdaý öndürmegi, şol sanda Ahal welaýatynda – 450 müň, Mary welaýatynda – 380 …

Dowamy »

Ýewropa Komissiýasynyň Wise-Prezidenti Maroş Şefçowiç: Hazar Gazyny Ýewropa Bazaryna Çekmek Anyk Häsiýete Eýe Bolýar

Ýewropa Komissiýasynyň Wise-Prezidenti Maroş Şefçowiç: Hazar Gazyny Ýewropa Bazaryna Çekmek Anyk Häsiýete Eýe Bolýar

Paýtagtymyzda öz işine başlan “Energiýa serişdelerini üstaşyr geçirmek boýunça köptaraplaýyn Çarçuwaly ylalaşyga tarap ýol” atly Halkara Energetika Hartiýasynyň forumyna gatnaşyjylary Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Maroş Çefçowiç wideoşekil arkaly mübärekledi. ÝK-nyň wise-prezidenti ýakyn ýyllarda Hazar sebitiniň, Merkezi Aziýanyň we Ýewropa Bileleşiginiň giň ugurlar, şol sanda energetika boýunça özara hyzmatdaşlygy ösdürjekdigine pugta ynam …

Dowamy »