Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Daşoguzgazüpjünçilik Müdirligi
Daşoguzgazüpjünçilik Müdirligi
Daşoguzgazüpjünçilik Müdirligi

Daşoguzgazüpjünçilik Müdirligi

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirligi 2016-njy ýylda welaýatyň 12 müň 800 kilometr töweregi çägini 4 müň 470 gaz paýlaýjy we sazlaýjy enjamlar bilen ornaşdyrdy. Dürli ölçegdäki gaz turbalarynyň müňlerçe kilometri ulanyşa girizildi.

Geçen ýyl şeýle hem welaýatyň täze binalaryny we ýaşaýyş jaý zolaklaryny gaz bilen üpjün etmek maksady bilen 7 million 300 müň manat gönükdirildi.

Häzirki wagtda müdirlik ýerli ilatyň arasynda tebigy gazdan tygşytly hem ýerlikli peýdalanmak boýunça wagyz-nesihat çärelerini işjeň alyp barýar. mundan başga-da, dowam edýän gyş möwsüminde müdirligiň işgärleri hereket edýän içerki we daşarky täze hem-de hereket edýän gaz enjamlaryna gözegçiligi güýçlendirýärler.

Dürli ölçegdäki gaz turbalarynyň müňlerçe kilometri ulanyşa girizildi.

Geçen ýyl şeýle hem welaýatyň täze binalaryny we ýaşaýyş jaý zolaklaryny gaz bilen üpjün etmek maksady bilen 7 million 300 müň manat gönükdirildi.

Häzirki wagtda müdirlik ýerli ilatyň arasynda tebigy gazdan tygşytly hem ýerlikli peýdalanmak boýunça wagyz-nesihat çärelerini işjeň alyp barýar. mundan başga-da, dowam edýän gyş möwsüminde müdirligiň işgärleri hereket edýän içerki we daşarky täze hem-de hereket edýän gaz enjamlaryna gözegçiligi güýçlendirýärler.

Meňzeş Täzelikler

“Saglyk-2017” Halkara Sergisine Ýewropadan, Amerikadan, Aziýadan Kompaniýalaryň 245-si Gatnaşýar

“Saglyk-2017” Halkara Sergisine Ýewropadan, Amerikadan, Aziýadan Kompaniýalaryň 245-si Gatnaşýar

Aşgabatda, Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde “Saglyk-2017” atly halkara sergi geçirildi, onuň çäklerinde saglygy goraýyş ulgamyny …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir