Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Dmitriý Medwedew: Amaly Hyzmatdaşlygy Ösdürmek Russiýanyň we Türkmenistanyň Uzakmöhletleýin Gyzyklanmalaryna Laýyk Gelýär
Dmitriý Medwedew: Amaly Hyzmatdaşlygy Ösdürmek Russiýanyň we Türkmenistanyň Uzakmöhletleýin Gyzyklanmalaryna Laýyk Gelýär
Dmitriý Medwedew: Amaly Hyzmatdaşlygy Ösdürmek Russiýanyň we Türkmenistanyň Uzakmöhletleýin Gyzyklanmalaryna Laýyk Gelýär

Dmitriý Medwedew: Amaly Hyzmatdaşlygy Ösdürmek Russiýanyň we Türkmenistanyň Uzakmöhletleýin Gyzyklanmalaryna Laýyk Gelýär

Amaly hyzmatdaşlygy doly derejede ösdürmek Russiýanyň we Türkmenistanyň uzakmöhletleýin gyzyklanmalaryna laýyk gelýär. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Dmitriý Medwedew RF bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen gutlagynda aýdylýar.

«Biziň ýurtlarymyzy wagtyň synagyndan geçen dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklary birleşdirýär. Söwda-ykdysady, maýa goýum, ylmy-tehniki we medeni-ynsanperwer ugurlarda hyzmatdaşlyk yzygiderli ösdürilýär. Energetikada, senagatda, ulag infrastrukturasynda, oba hojalygynda we beýleki ulgamlarda iri taslamalar durmuşa geçirilýär» diýlip, D.Medwedewiň hatynda aýdylýar.

Rus hökümetiniň ýolbaşçysynyň belleýşi ýaly, «sebitara ugurda düýpli dialog alnyp barylýar, işewür toparlaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň arasynda gatnaşyklar işjeňleşdirilýär. Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara topar möhüm utgaşdyryjy wezipäni ýerine ýetirýär».

Dmitriý Medwedew Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmeklige goşýan düýpli goşandyny belledi.

Meňzeş Täzelikler

Aşgabatly Maşgalalaryň 230-dan Gowragy „Parahat-7/4' Jaşaýyş Jaý Toplumynda Täze Öýlere Göçüp Bardylar

Aşgabatly Maşgalalaryň 230-dan Gowragy „Parahat-7/4′ Jaşaýyş Jaý Toplumynda Täze Öýlere Göçüp Bardylar

Paýtagtymyzyň günorta-gündogarynda çalt depginlerde kemala gelýän ýaşaýyş jaý toplumynda otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan dokuz gat jaýlaryň …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir