Baş Sahypa / GÜNÜŇ WAKALARY / Dünýäniň Nebit Bazarynda Dört Ýyldan Ýetmezçilik Döräp Biler
Dünýäniň nebit bazarynda dört ýyldan ýetmezçilik döräp biler, diýip dünýäniň iri nebitgaz kompaniýasy BP –niň BP Russiýa rus bölüminiň wise-prezidenti Wladimir Drebensow РИА Новости agentligine beýan edýär.

Dünýäniň Nebit Bazarynda Dört Ýyldan Ýetmezçilik Döräp Biler

Dünýäniň nebit bazarynda dört ýyldan ýetmezçilik döräp biler, diýip dünýäniň iri nebitgaz kompaniýasy BP – niň BP Russiýa rus bölüminiň wise-prezidenti Wladimir Drebensow РИА Новости agentligine beýan edýär.

« Dünýäniň nebit bazarynda dört ýyldan ýetmezçilik döräp biler. Maýa goýum kompaniýalarynyň meýilnamalaryny çäklendirmegi sebäpli 2014-2016-njy ýyllarda näçe maýa goýumlaryň durmuşa geçirilmelidigini bilýäris. Bular soňa goýlan taslamalardy. Bu taslamalaryň azyndan bäş ýyl üçindigini göz öňünde tutsak, onda 2015-nji ýylda durmuşa geçirilmedik maýalar 2020-nji ýylda täsirini berer» – diýip Drebensow aýtdy.

Şonda aradan aýrylan, dünýä bazaryna çykarylmaly ýöne maýa goýumlarynyň çäklendirilmegi sebäpli çykmadyk nebitiň möçberiniň ABŞ-da önümçiligi artdyrmak bilen öwezini dolup bilmez, şol wagt hem defisit (ýetmezçilik) emele geler» diýip ol aýtdy.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistan - ÝHHG: Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Ulgamyndaky Hyzmatdaşlyk

Türkmenistan – ÝHHG: Köpçülikleýin Habar Beriş Serişdeleri Ulgamyndaky Hyzmatdaşlyk

Paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda žurnalistleriň hukuklary we borçlary boýunça iki günlük okuw maslahaty öz işine başlady. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir