Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / EIA 2017-nji Ýylda Brent Nebitiniň Ortaça Bahasynyň 52,69 Dollara Çenli Ýetjekdigini Çaklaýar
EIA 2017-nji Ýylda Brent Nebitiniň Ortaça Bahasynyň 52,69 Dollara Çenli Ýetjekdigini Çaklaýar

EIA 2017-nji Ýylda Brent Nebitiniň Ortaça Bahasynyň 52,69 Dollara Çenli Ýetjekdigini Çaklaýar

Demirgazyk deňiz nebiti bolan Brentiň ortaça bahasy 2017-nji ýylda barrel üçin 52,69 dollara barabar bolar. Rus nebitgaz habarlar agentliginiň berýän maglumatlaryna görä, bu barada ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň (EIA) energetika maglumatlaryny dolandyrmak müdirliginiň her aýdaky gysgaça çaklamasynda aýdylýar.

Şeýlelikde, bu çaklama edaranyň maýdaky barrel üçin 52,60 dollara çaklamasy bilen deňeşdirilende ýokarydyr. 2018-nji ýylda Brentiň ortaça bahasy 55,61 dollar derejesinde bolmagyna garaşylýar. Bu bolsa geçen gezekki çaklamadan (57,10 dollar) aşakdadyr, diýip Praým habar berýär.

EIA-nyň bilermenleriniň pikirine görä, WTI-niň ortaça bahasy 2017-nji ýylda 50,78 dollara deň bolup, bu görkeziji maýdaky 50,68 dollar bilen deňeşdireniňde ýokarydyr. WTI-niň 2018-nji ýyl üçin çaklamasy edaranyň pikirine görä, 53,61 dollara deň bolar. Bu hem geçen aýdaky 55,10 dollara çaklamadan aşakdadyr.

Ministrlik şeýle hem 2017-nji ýylda ABŞ-da nebitiň çykarylyşynyň günde 9,33 million barrel bolmagyny çaklaýar. Bu çaklama maýdaky günde 9,31 million barrelden ýokarydyr. 2018-nji ýylda ministrlik ýurtda nebitiň çykarylyşyny günde 10,01 million barrel möçberinde çaklaýar. Bu görkeziji maýdaky günde 9,96 million barrelden ýokarydyr.

«2018-nji ýylda islegiň artmagyna garaşmaklyk 2017-nji ýylyň ahyrynda we 2018-nji ýylyň başynda nebitiň bahalarynyň pese düşmegine getirip biler» diýlip çaklamada netije çykarylýar. EIA-nyň häzirki çaklamasyna görä, OPEC-de nebitiň çykarylyşynyň çäklendirilmeginiň indiki ýylyň martynda möhleti uzaldylar, ýöne 2017-nji ýylyň başynda ýüze çykjak borçlary ýerine ýetirmezlik 2018-nji ýylyň ikinji ýarymynda hem saklanar.

Meňzeş Täzelikler

NEVRUZ BAYRAMI İSTANBULDA KUTLANCAK (21 MART 2018 ÇARŞAMBA)

NEVRUZ BAYRAMI İSTANBULDA KUTLANCAK (21 MART 2018 ÇARŞAMBA)

NEVRUZ BAYRAMI İSTANBULDA  KUTLANCAK (21 MART 2018 ÇARŞAMBA) TOPKAPI KÜLTÜR PARKI – TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir