Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Galkynyşnebit: Bellenen Meýilnamadan Öňde
Galkynyşnebit: Bellenen Meýilnamadan Öňde
Galkynyşnebit: Bellenen Meýilnamadan Öňde

Galkynyşnebit: Bellenen Meýilnamadan Öňde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Galkynyşnebit» nebit we gaz çykarmak boýunça müdirliginiň hünärmenleri şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda Çeleken ýarymadasyndaky 170 guýudan 34 müň tonnadan gowrak nebit çykardylar. Bu bolsa müdirligiň işgärleriniň hasabat döwri üçin bellenilen meýilnamany artygy bilen ýerine ýetirendiklerine şaýatlyk edýär.

Häzirki wagtda Çeleken ýarymadasynda guýulary burawlamak işi 1200-2750 metr çuňlukda alnyp barylýar. Geologlaryň tassyklamagyna görä, ýarymadanyň has çuňluklarynda peýdaly gazylyp alynýan baýlyklar köp.

Günbatar Çelekende şeýle hem geljekde taslama çuňlugy 3500 metre barabar bolan guryny burawlamak göz öňünde tutulýar.

Meňzeş Täzelikler

Nebithimiýa, Dokmaçylyk we Buýan Önümleri Biržanyň Esasy Satylan Harytlary Boldy

Nebithimiýa, Dokmaçylyk we Buýan Önümleri Biržanyň Esasy Satylan Harytlary Boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 25-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir