Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Galkynyşnebit: Bellenen Meýilnamadan Öňde
Galkynyşnebit: Bellenen Meýilnamadan Öňde
Galkynyşnebit: Bellenen Meýilnamadan Öňde

Galkynyşnebit: Bellenen Meýilnamadan Öňde

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Galkynyşnebit» nebit we gaz çykarmak boýunça müdirliginiň hünärmenleri şu ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda Çeleken ýarymadasyndaky 170 guýudan 34 müň tonnadan gowrak nebit çykardylar. Bu bolsa müdirligiň işgärleriniň hasabat döwri üçin bellenilen meýilnamany artygy bilen ýerine ýetirendiklerine şaýatlyk edýär.

Häzirki wagtda Çeleken ýarymadasynda guýulary burawlamak işi 1200-2750 metr çuňlukda alnyp barylýar. Geologlaryň tassyklamagyna görä, ýarymadanyň has çuňluklarynda peýdaly gazylyp alynýan baýlyklar köp.

Günbatar Çelekende şeýle hem geljekde taslama çuňlugy 3500 metre barabar bolan guryny burawlamak göz öňünde tutulýar.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni Alyş Diplomatiýasy Boýunça Sebit Merkeziniň Baştutanyny Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni Alyş Diplomatiýasy Boýunça Sebit Merkeziniň Baştutanyny Kabul Etdi

2017-nji ýylyň 28-nji sentýabrynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretarynyň syýasy meseleler boýunça kömekçisi Miroslaw …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir