Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Giriş Synaglary Başlandy
Giriş Synaglary Başlandy
Giriş Synaglary Başlandy

Giriş Synaglary Başlandy

Ýokary we orta hünärment okuw mekdeplerinde giriş synadlary başlandy. Olarda tamamlanan resminamalar kabul edişligi şu ýyl okuwa gelenleriň sanynyň känligini görkezýär.

Täze açylan Jemagat hojalygy instituty bu görkezijide öňde abrýar. Onda bir ýere 7 dalaşgär bar. Ýaşlar Türkmen döwlet binagärlik we gurluşyk institutynda synag tabşyrarlar. Täze ýokary okuw jaýynda gurluşyk we binagärlik; tehnologik maşynlar we enjamlar; energetika; dizaýn; pudagyň kärhanalarynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy; ýaşaýyş-durmuş howpsuzlygy, tebigaty abadanlaşdyrmak we daşky gurşawy goramak; kompýuter tehnologiýalary ýaly ýedi ugurdan hünärmenler taýýarlanylar.

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby bolmaga höweseklerem kän. Türkmenabat şäherindäki Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutyna hem edil ýurdumyzyň iň köne okuw jaýyndaky ýaly bir ýere 6 adam dalaş edýär.

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen Milli dünýä dilleri institutynda hem bir ýere 4 dalaşgär bar.

Eýýäm giriş synaglary başlanan orta hünärment okuw jaýlarynda bir ýere ortaça üç adam dalaş edýär. Daşoguzyň, Marynyň we Türkmenabadyň orta lukmançylyk mekdepleri has-da meşhurdyr. Mugallymçylyk orta mekdeplerinde okamaga-da höwesekler kän.

Synaglar hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdeplerinden başgalarda 22-nji awgustda tamamlanar.

Meňzeş Täzelikler

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni Alyş Diplomatiýasy Boýunça Sebit Merkeziniň Baştutanyny Kabul Etdi

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni Alyş Diplomatiýasy Boýunça Sebit Merkeziniň Baştutanyny Kabul Etdi

2017-nji ýylyň 28-nji sentýabrynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow BMG-niň Baş sekretarynyň syýasy meseleler boýunça kömekçisi Miroslaw …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir