Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Türkmenistanyň Prezidenti Italiýa Respublikasynyň Premýer Ministrini Gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti Italiýa Respublikasynyň Premýer Ministrini Gutlady
Türkmenistanyň Prezidenti Italiýa Respublikasynyň Premýer Ministrini Gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Italiýa Respublikasynyň Premýer Ministrini Gutlady

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan jenap Paolo Jentiloni Silweri Italiýa Respublikasynyň Ministrler Geňeşiniň Başlygy wezipesine girişmegi mynasybetli ýürekden gutlady.

Döwlet Baştutanymyz öz hatynda ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklara ýokary baha berip, bu gatnaşyklaryň halklarymyzyň bähbidine mundan beýläk-de ösdüriljekdigine we pugtalandyryljakdygyna berk ynam bildirdi.

Hormatly Prezidentimiz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, Italiýa Respublikasynyň Premýer-ministrine tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, şeýle hem dostlukly italýan halkynyň öňe gitmegine hem-de gülläp ösmegine gönükdirilen ähli başlangyçlarynda we işlerinde üstünlikleri arzuw etdi.

Meňzeş Täzelikler

Arkadaga Waspnama

Arkadaga Waspnama

Arkadaga Waspnama

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir