Baş Sahypa / BAŞ SAHYPA / Merkezi Aziýa Ýurtlary we Koreýa Respublikasy Özara Hyzmatdaşlyk Meselelerini Maslahatlaşarlar
Merkezi Aziýa Ýurtlary we Koreýa Respublikasy Özara Hyzmatdaşlyk Meselelerini Maslahatlaşarlar
Merkezi Aziýa Ýurtlary we Koreýa Respublikasy Özara Hyzmatdaşlyk Meselelerini Maslahatlaşarlar

Merkezi Aziýa Ýurtlary we Koreýa Respublikasy Özara Hyzmatdaşlyk Meselelerini Maslahatlaşarlar

Merkezi Aziýa sebitiniň bäş döwletiniň we Koreýa Respublikasyny wekiliýetleri «Koreýa Respublikasy – Merkezi Aziýa» hyzmatdaşlyk boýunça 10-njy forumyň dowamynda köptaraplaýyn ölçegde özara gatnaşyklar meselelerini maslahatlaşarlar. Forum daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde 2016-njy ýylyň 15-16-njy noýabrynda Seulda geçiriler.

Özbegistanyň DIM-niň maglumatlaryna görä, forumyň dowamynda Koreýa Respublikasynyň we bäş sany Merkezi Aziýa ýurtlarynyň — Özbegistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň we Türkmenistanyň wekilleri köptaraplaýyn özara gatnaşyklarynyň möhüm meselelerini, şol sanda temalaýyn mejlisleriň çäklerinde «elektron hökümet» ulgamynda hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşarlar.

«Koreýa Respublikasy – Merkezi Aziýa» hyzmatdaşlyk forumy Günorta Koreýanyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň dürli ugurlarda hyzmatdaşlygyny berkitmek we mundan beýläk hem giňeltmek maksady bilen 2007-nji ýylda döredildi. Her ýyl geçirilýän formyň mejlislerinde ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljegi ara alnyp maslahatlaşylýar.

Meňzeş Täzelikler

Arkadaga Waspnama

Arkadaga Waspnama

Arkadaga Waspnama

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir